Nogle AI'er skal bruges sammen

Skemaet viser de Application Identifiers som skal bruges sammen på samme pakkeniveau.

Tabellen skal læses således: En stregkodelabel på en logistisk enhed, som indeholder AI 02 for GTIN indeholdt, skal også indeholde AI 37 for antal og AI 00 for SSCC. 

  

 AI  Betegnelse  AI'er  Betegnelse
01 GTIN 14 begyndende med 9 – mængdevariable varer 30, 3nnn1, eller 3nnn2, eller 8001 Mængde
02 GTIN indeholdt i 00 SSCC
02 GTIN indeholdt i 37 Antal
10 Batch/lotnummer 01/ 02 GTIN / GTIN indeholdt i
11, 13, 15, 17 Datoer 01/ 02 GTIN / GTIN indeholdt i
12 Betalingsdato 8020 og 415 Referencenummer for indbetalingskort og GLN for den fakturerende virksomhed
20 Produktvariant 01/ 02 GTIN / GTIN indeholdt i
21 Serienummer 01 GTIN
22 HIBCC 01 GTIN
240 Leverandørens supplerende produktnummer 01/ 02 GTIN / GTIN indeholdt i
241 Kundens supplerende produktnummer 01/ 02 GTIN / GTIN indeholdt i
250 Sekundært serienummer 01 GTIN
250 Sekundært serienummer 21 Serienummer
30 Variabelt antal  01/ 02 hvor 1. ciffer er 9  GTIN / GTIN indeholdt i, Mængde variable varer 
3nnn1  Handelsmåleenheder som ikke kan summeres  01 hvor 1. ciffer er 9  GTIN, mængdevariable varer 
3nnn3  Logistiske mål  00/01 hvor 1. ciffer er 9 SSCC / GTIN, mængdevarible varer
337n  Kilogram pr. kvadratmeter  01  GTIN 
37  Antal enheder indeholdt i 02  GTIN indeholdt i 
390  Beløb i national valuta  8020 og 415  Referencenummer for indbetalingskort og GLN for den fakturerende virksomhed 
391n  Beløb med ISO valuta code  415 op 8020  Referencenummer for indbetalingskort og GLN for den fakturerende handelspart 
403  Rutekode  00  SSCC 
415  GLN for fakturerende handelspart  8020  Referencenummer for indbetalingskort 
422 Oprindelsesland 01 GTIN
8001  Variable for rulleprodukter  01 hvor 1. ciffer er 9  GTIN, mængdevariable varer 
8005  Pris pr. måleenhed  01/02 hvor 1. ciffer er 9  GTIN, mængdevariable varer 
8007 International kontonummer 415 og 8020 GLN for fakturerende handelspart og Referencenummer for indbetalingskort
8020 Referencenummer for indbetalingskort 415 GLN for fakturerende handelspart

 

1)    AI'erne 3nnn, hvor de tre cifre er : 312, 313, 324, 325, 326, 327, 328 og 329.

2)    AI'erne 3nnn, hvor de tre cifre er : 310, 311, 314, 315, 316, 320, 321, 322, 323, 350, 351, 352, 356, 357, 360, 361, 364, 365, 366.

3)    AI'erne 3nnn, hvor de tre cifre er : 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 353, 354, 355, 362, 363, 367, 368, og 369.