GS1 EDI: Digital udveksling af forretningsinformationer

Målet med en standardiseret, digital struktur til udveksling af salgs- og indkøbsinformationer er at minimere den tid, der bruges på manuelle processer til indtastning og kontrol og at nedbringe risikoen for fejl, samtidig med, at strukturen ikke hæmmer den effektive varestrøm.

GS1s EDI-standard bruger GS1-identifikationsnumre som nøgler til de it-systemer der benytter dem. En fordel ved dette er, at det er væsentligt nemmere og hurtigere at opdatere informationer, som findes i en database end at skifte nummersystem, hver gang produkt- eller lokationsdata skal ændres.

Fordele ved utvetydig identifikation af produkter og lokationer:

 • Det forenkler EDI-meddelelser
 • Det reducerer transmissionsomkostninger
 • Det letter it-processer betydeligt
 • Det er en forudsætning for, at der kan etableres en entydig reference til den fysiske mærkning af produkter og destinationer i vareforsyningskæden

 

GS1 EDI standarder findes i to versioner:

I Danmark er den mest udbredte GS1 Standard til udveksling elektroniske dokumenter STRU-konceptet under HANCOM®. Der er dog også mulighed for at anvende GS1 XML, der er en række af meddelelser baseret på XML-syntaksen.

GS1 XML giver en standardiseret struktur for udveksling af elektroniske handelsmeddelelser, der gør virksomheder i stand til hurtigt, effektivt og sikkert at udveksle informationer på tværs af it-systemer.

GS1 XML er baseret på komponenter og standarder fra UNCEFACT. GS1 XML indeholder meddelelser dækkende over datasynkronisering, ordrer, levering, fakturering og transport.

Se specifikationer på GS1 XML her

Når information om hvem der handler, hvad der handles og hvor der leveres, skal udveksles digitalt, benyttes STRU-konceptet, der er et subset af EANCOM®/HANCOM®

STRU-konceptet er en serie af meddelelser, der alle bygger fire grundregler:

 • Alle parter og lokationer identificeres med et GLN-lokationsnummer
 • Alle produkter og services identificeres med et GTIN-varenummer
 • Alle priser angives som nettopriser (inklusive alle rabatter)
 • Én ordre modsvares af én leverance og én faktura

Disse principper gør, at der relativt simpelt kan etableres systemer til håndtering af de elektroniske handelsmeddelelser. Det har vist sig, at princippet kan anvendes på langt størstedelen af de elektroniske handelsdokumenter, der udveksles i dagligvarebranchen i dag.

Der er udarbejdet følgende EDI-meddelelser inden for STRU-konceptet:

 • Ordrebekræftelse
 • Ordreændring
 • Lokationsdata
 • Faktura
 • Forsendelsesadvis
 • Modtagelsesadvis
 • Vare/Pris-katalog

STRU-konceptets simple natur gør dog, at der i enkelte scenarier ikke er mulighed for at angive de ønskede informationer, fx ved udenlandshandel og webhandel til private. I disse situationer kan man vælge at benytte STRU og udvide med de øgede muligheder, som den fulde EANCOM®/HANCOM®-specifikationen indeholder.

Hvor finder jeg STRU-vejledninger?

Vejledning til ordre- og fakturaformatet kan finder du her.