GTIN 14 (fx til kolli)

Et GTIN-14 identifikationsnummer kan bruges til at stregkodemærke handelsenheder, fx kolli.

GTIN-14 bruges, hvis du ønsker at angive et hierarki fra et produkt med identificeret med GTIN-13 til større enheder. For eksempel en karton indeholdende 6 detailenheder.

Strukturelt er et GTIN-14 et GTIN-13 med en foranstillet såkaldt "logistisk variant", som er et tal mellem 1 og 8. Bemærk at kontrolcifferet ændres, når den logistiske variant ændres.

For hvert pakkeniveau (handelsenhed, ¼-palle osv.) anvendes detailenhedens GTIN-13 foranstillet en logistisk variant, som indikerer pakkeniveauet. Cifrene 1 - 8 kan anvendes som logistisk variant – ikke 0 og 9 (9-tallet er reserveret til kolli indeholdende vægtvariable produkter).

  

I nedenstående eksempel ses en enhed med GTIN-13 = 5712345000014 (hvor ”4” er kontrolcifferet). Det er blevet foranstillet den logistiske variant 1. GTIN-14 nummeret bliver således 15712345000011 (”1” til sidst, fordi et nyt kontrolciffer er blevet beregnet). Det kunne fx være en karton indeholdende 6 detailenheder. Findes der et højere pakkeniveau, kan cifret 2, 3 osv. anvendes som logistisk variant.

Eksempel:

 Logistisk variant GS1 Virksomhedspræfiks Produktreferencenr. Kontrolciffer
 1 ciffer  7 cifre  5 cifre  1 ciffer
 1  5   7   1   2   3   4   5 0   0   0   0   1  1

 

  • Det første ciffer angiver en logistisk variant: Et valgfrit tal mellem 1 og 8.
  • GS1 Præfiks og Virksomhedsreferencenummer tildeles af GS1 Denmark og kaldes tilsammen GS1 Virksomhedspræfiks.
  • Herefter kommer produktets referencenummer, som I selv vælger: Virksomheden har mulighed for at angive 100.000 produktnumre på de 5 pladser, der er til rådighed. Sidste ciffer er et kontrolciffer (udregnes efter Modulus 10-metoden). Beregn dit kontrolciffer her. 

 

Eksempler på handelsenheder:

  • Detailenhed: GTIN-13 nummer 571234500001 4
  • Kolli med 6 stk. detailenheder: GTIN-14 nummer 1 571234500001 1
  • Kolli med 12 stk. detailenheder: GTIN-14 nummer 2 571234500001 8

 

Et GTIN-14 kan udtrykkes i en ITF-14 stregkode. ITF-14 er en stregkode, som kan trykkes direkte på karton, specielt på bølgepap.

GTIN-14 kan også udtrykkes i en GS1-128 stregkode og en GS1 Datamatrix.