GTIN-varenummer inkl. prisangivelse (RCN)

I nogle tilfælde er det nødvendigt at indkode varens pris, da produktet sælges efter kilopris og varierer i vægt. Det drejer sig typisk om kød- og mejeriprodukter eller frugt og grønt. Alt efter om et stykke ost vejer 490 gr. eller 505 gr., skal forbrugeren betale derefter, og prisen indgår derfor i stregkoden. I dette tilfælde anvendes et RCN-13 varenummer (Restricted Circulated Number), som kan udtrykkes i en EAN-13 stregkode.

Produkter med et RCN kan ikke eksporteres til andre lande, heraf navnet "Restricted". Ved eksport af prisvariable produkter til andre lande, skal man henvende sig til GS1-organisationen i det pågældende land.

 

I eksemplet nedenfor er vist RCN-13 varenummeret 2135040039753, hvor produktet koster kr. 39,75.

 

GS1 præfiks

Virksomhed referencenr.

Produkt referencenr.

Pris

Kontrol- ciffer

To cifre

To cifre

To cifre

Seks cifre

Et ciffer

2   1

3   5

0  4 

0  0  3  9  7  5

3

 

  • De 2 første cifre i RCN-13 varenummeret er et GS1 Præfiks, der fortæller, at denne vare er prisvariabel. GS1 Præfiks for RCN-13 varenumre med pris er enten: 21, 22, 23 eller 24.

  • De efterfølgende 2 cifre er virksomhedens referencenummer, som virksomheden får tildelt af GS1-organisationen

  • Der er 2 cifre til rådighed til varens referencenummer, hvilket giver mulighed for tildeling af 100 varenumre (00 - 99)

  • Prisen i RCN-13 varenummeret er 6-cifret og angives i ører

  • Det sidste ciffer er et kontrolciffer, som udregnes på baggrund af Modulus 10-metoden. Kontrolcifferet anvendes som kontrol af både RCN-varenummer og stregkodesymbol. Beregn kontrolciffer her.
     
  • Da der ikke indgår et GS1 Præfiks for det land, hvori virksomheden har ladet sig registrere, kan produkter med denne kode ikke eksporteres til andre lande, heraf navnet "Restricted". Ved eksport af prisvariable produkter til andre lande, skal man henvende sig til GS1-organisationen i det pågældende land og få tildelt et virksomhedsreferencenummer dér. Man skal være opmærksom på, at strukturen for RCN-13 varenummeret kan være anderledes end i Danmark.