GS1 varenummer inkl. vægtangivelse (RCN)

 

Når din virksomhed har behov for at indkode varens vægt i en stregkode, skal RCN-13 varenummeret (Restricted Circulated Number) anvendes. RCN-13 udtrykkes i en EAN-13 stregkode.

Produkter med et RCN kan ikke eksporteres til andre lande, heraf navnet "Restricted". Ved eksport af prisvariable produkter til andre lande, skal man henvende sig til GS1-organisationen i det pågældende land.

 

 

Struktur for 26 og 28

De to første cifre er et GS1 Præfiks, som er tallet 26 eller 28.

I eksemplet nedenfor er vist RCN-varenummeret 2623570001505, hvor produktet vejer 150 gram. 

GS1 Præfiks

Virksomheds referencenr.

Produkt referencenr.

Mængde

Kontrol- ciffer

To cifre

3 cifre

Et ciffer

6 cifre

K

2   6

2   3   5

7

0   0   0   1   5   0

5

 

  • De efterfølgende 3 cifre (R1-R3) angiver virksomhedens referencenummer, og næste ciffer er varens referencenummer. Mængden udtrykkes i 6 cifre. Mængden, der angives, udtrykkes normalt i gram. Der er dog mulighed for at angive fx cl eller cm i RCN-varenummeret. Enheden for disse mængder skal aftales specifikt handelsparterne i mellem.

  • Det sidste ciffer er et kontrolciffer, som udregnes på baggrund af Modulus 10-metoden. Kontrolcifferet anvendes som kontrol af både RCN-varenummer og stregkodesymbol. Beregn kontrolciffer her.

Struktur for 27

De to første cifre er et GS1 Præfiks, som er tallet 27.

I eksemplet nedenfor er vist RCN-varenummeret 2712341002251, hvor produktet vejer 225 gram. 

GS1 Præfiks

Virksomheds referencenr.

Produkt referencenr.

Mængde

Kontrol- ciffer

To cifre

4 cifre

Et ciffer

5 cifre

K

2   7

1 2 3 4

1

0   0   2  2  5

1

 

  • De efterfølgende 4 cifre (R1-R3) angiver virksomhedens referencenummer, og næste ciffer er varens referencenummer. Mængden udtrykkes i 5 cifre. Mængden, der angives, udtrykkes normalt i gram. Der er dog mulighed for at angive fx cl eller cm i RCN-varenummeret. Enheden for disse mængder skal aftales specifikt handelsparterne i mellem.

  • Det sidste ciffer er et kontrolciffer, som udregnes på baggrund af Modulus 10-metoden. Kontrolcifferet anvendes som kontrol af både RCN-varenummer og stregkodesymbol. Beregn kontrolciffer her.

 

Gældende for både 26, 27 og 28

Da der ikke indgår et GS1 Præfiks for det land, hvori virksomheden har ladet sig registrere, kan produkter med denne kode ikke eksporteres til andre lande. Ved eksport af mængdevariable produkter til andre lande, skal man henvende sig til GS1-organisationen i det pågældende land, og få tildelt et virksomhedsreferencenummer dér. Man skal være opmærksom på, at strukturen for RCN-varenummeret kan være anderledes end i Danmark.