Klassifikation er en grundlæggende måde at håndtere verden på

Klassifikation

Nye indtryk sorteres i forhold til kendte kategorier - sådan kan vi overskue verden og foretage valg.

Når man klassificerer produkter, inddeler man dem i kategorier med lignende egenskaber, i under- og overkategorier - ligesom med russiske dukker.

Ved at give kategorierne hver deres kode, bliver det lettere at søge efter og organisere produkterne. Man kan også nemmere udtrække statistik over fx forbrug eller salg.

Og når man bruger en standard for koderne, mindskes risikoen for misforståelser, fordi den samme kode anvendes for samme produkt, uanset nationalsprog

Der er to GS1-klassifikationssystemer:

GPC (Global Product Classification) er en global GS1 standard for produktklassifikation, der kan anvendes i alle led i forsyningskæden. Klassifikationen kan fx bruges som grundlag for statistik, indkøb og salg, category management samt til at søge og organisere produkter. GPC standarden opdateres 2 gange årligt. Det er brugerne, der er med til at udvikle og vedligeholde standarden, så den kontinuerligt understøtter brugernes behov.

GPC er en frit tilgængelig del af GS1 Systemet, og er en forudsætning for brugen af Global Data Synchronisation Network (GDSN) - derfor også GS1Trade Sync.

Fordele med GPC og GS1Trade Sync: På tværs af brancher og landegrænser

Samhandel bliver nemmere, når køber og sælger bruger et fælles system for klassifikation af produkter og services. Mange brancher har udviklet deres egne kodesystemer til klassificering, men oftest kan disse kun anvendes nationalt inden for branchen. En standard som går på tværs af brancher og landegrænser kan give store besparelser for alle parter. Blandt andet kan følgende fordele opnås:

  • Risikoen for misforståelser mindskes, fordi den samme kode anvendes for samme produkt, uanset nationalsprog.
  • Det bliver nemmere for dig at udfylde stamdata i GS1Trade Sync: De GPC-kode, du vælger, hænger sammen med diverse krævede felter.
  • GPC-koden beskriver overordnet hvilket produkt, der oprettes, og hænger sammen med "Funktionelt navn" under produktbeskrivelse.
  • Det bliver enklere for brugeren (fx indkøberen) at finde produkter og sammenligne priser og kvalitet.

GPC-strukturen

GPC-systemet er hierarkisk opbygget, og hvert trin identificeres med en unik 8-cifret kode. Produktets kategori defineres altid på Brick-niveau.

Eksempel:

 Segment: Industriel sektor   50000000 – Levnedsmidler/drikkevarer/tobak
 Familie: En division under den pågældende sektor         50130000 – Mælk, Smør, Fløde, Yoghurt, Ost, Æg, og substituerbare produkter
 Klasse: En gruppe af identiske kategorier                       50131700 – Mælk og substituerbare mælkeprodukter
 Brick: En kategori af identiske produkter  10000025 – Mælk og substituerbare mælkeprodukter (letfordærvelige)

     

Klik her og find GPC-koder via vores GPC-browser

 

Dansk UNSPSC version 19.0501

UNSPSC (United Nations Standard Product and Services Code) er et international klassifikationssystem for varer og tjenesteydelser. Det anses for at være det mest effective, fleksible og bredest dækkende klassifikationssystem, der findes i dag og er blevet brugt i over 20 år.

Det bruges blandt andet til at skabe overblik over virksomheders og offentlige myndigheders forbrug og til at forestage systematiske søgninger i forbindelse med e-handel. Flere offentlige instanser har det som et krav i deres udbud og kontrakter, at leverandørerne skal oplyse UNSPSC-koden på deres vare eller tjensteydelse.

Oversættelsen af UNSPSC version 19.0501 er blevet håndteret af GS1 Denmark på vegne af Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner og KL. Projektet er en del af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

 

Læs mere om UNSPSC her og prøv også de forbedrede søgværktøjer.