Oplever I fejl i stamdata fra jeres leverandører? Og skal der gøres noget ved det?

Kvalitetsstempel fra GS1Trade Exact betyder stamdata, I kan stole på

Servicen GS1Trade Exact kvalitetssikrer, at produktstamdata indtastet i GS1Trade Sync stemmer overens med det fysiske produkt.

Vi gør det ved at opmåle produktet og sammenligne dette og labelinformationer med det, som leverandøren har angivet i GS1Trade Sync. Derefter tilrettes om nødvendigt.

Når I ser GS1Trade Exacts kvalitetstempel på et produkt i GS1Trade Sync, er I sikre på, at I kan stole på informationerne.

GS1Trade Exacts kvalitetssikringsregler er baseret på GS1s standarder og regelsæt, bl.a. GDSN’s standarder for produktstamdata og regler vedtaget af GS1Trade Syncs arbejdsgruppe, som repræsenterer den danske detailhandel og foodservice.

Hvad skal I som datamodtager gøre?

Sørg for at informere jeres leverandører i god tid om:

  • at de skal være medlem af GS1Trade Sync
  • at de skal oprette produkterne i GS1Trade Sync
  • hvilke produkter I ønsker, at leverandøren skal have kvalitetstjekket i GS1Trade Exact
  • at GS1Trade Exact også modtager dummy 

Mange andre benytter GS1 til at optimere datakvalitet

Datamodtagere