Vil din virksomhed gerne selv levere marketing- og planogrambilleder til kunderne?

GS1Trade Image certificering

Det er nu muligt at blive certificeret til selv at levere produktbilleder, som via GS1Trade Sync, automatisk videreformidles til de danske detailkæder og foodservice grossister (pt. Salling Group, Koncernen Dagrofa og Coop Danmark).

Certificeringen foregår ved, at GS1 Denmark sammen med jer gennemgår: 

  • Krav og specifikationer til produktbilleder, herunder størrelser, vinkler, kvalitet og navngivning
  • Fremgangsmåden for upload af billeder

Det hele foregår som udgangspunkt via et onlinemøde.

Inden oprettelse af fotografrolle til virksomheden, kontrollerer vi billeder af 10 produkter for overholdelse af krav og specifikationer (eller så mange I allerede har publiceret i GS1Trade Sync, hvis antallet er under 10).

Når billederne overholder specifikationer og krav, tildeles kontaktpersonen fra jeres virksomhed en brugerrolle som fotograf og kan derefter selv uploade billeder.

Certificering som fotografbruger er en engangsomkostning, som er gældende så længe kravene overholdes. Overholdes disse ikke, vil I modtage en henvendelse om at rette op på fejlen(e).

Se pris her.

Ved gentagne overtrædelser, dog minimum 3 registrerede hændelser, vil certificeringen blive ophævet. Det vil herefter kræve en ny gennemgang inkl. fakturering at blive certificeret igen.

Vil I certificeres til selv at levere marketing og -planogrambilleder? Så kontakt os på gs1tradeimage@gs1.dk