GS1Trade Sync: Udveksling af produktstamdata

Det hjælper GS1Trade Sync dig med

Ved at lægge jeres produktstamdata og -fotos i GS1Trade Sync opnår I, at jeres data er tilgængelige for jeres handelspartnere, når de har brug for det. Det skaber værdi til hele værdikæden. GS1Trade Sync optimerer processen omkring dataudveksling med handelspartnere, fordi data kun skal angives et sted. I servicen er der en række indbyggede valideringer, der er med til at sikre en høj kvalitet af data, samt at de mest relevante oplysninger altid er angivet for det enkelte produkt.

 

GS1Trade Sync er en del af det globale netværk GDSN

Klik herunder for flere oplysninger.

GS1Trade Sync Light (kræver et GLN-nummer)

Fordi værdien af at have styr på alle dine produkter og de lovpligtige informationer om dem er helt klar for dig. ”GS1Trade Sync Light” er en online service, hvor du kan netop dette: Gratis og på en standardiseret måde.

 

Priser Tilmelding Brugervejledninger  Dokumentation

 

 

Dine fordele med GS1Trade Sync

Når alle relevante og krævede data for produktet er angivet fra begyndelsen, bliver processen med vareindmeldelser langt mindre tidskrævende, fordi der ikke er tilbageløb og opfølgninger.

Alle de afdelinger, der er involveret i vareindmeldelsen, har med det samme stamdata til rådighed, så indmeldelsesprocessen ikke unødigt går i stå. Samtidig har leverandøren fordel af, at alle vareindmeldelser og rettelser kun skal foretages et sted: Når der kun skal indtastes i et system, reduceres mængden af fejl.

Der stilles gennem både national og international lovgivning flere og flere krav til dokumentation. GS1Trade Sync er et værktøj til at sikre, at I lever op til den gældende lovgivning i forbindelse med påkrævede varestamdata. EU Regulativ 1169/2011, der trådte i kraft 13. december 2014, har øget kravene til hvilke varestamdata leverandører skal gøre tilgængelige for deres kunder: Al fødevareemballage i EU skal påføres fælles og mere omfattende oplysninger. Formålet er en forbedring for forbrugerne i forhold til forståelighed af etiketterne. Med de ekstra oplysninger ønsker lovgivere at give forbrugerne et bedre grundlag for deres købsbeslutninger. Informationerne skal også være tilgængelige i webshops.

Se mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside for fødevaremærkning

Med stamdataservicen GS1Trade Sync kan du sende data til bl.a. USA, Frankrig, Tyskland, England, Portugal, Finland, Sverige, Spanien, Holland og Belgien. Det er bl.a. kæderne Walmart, Rewe, Carrefour, Amazon, El Corte Inglés, ICA og Albert Heijn, der ønsker at modtage produktstamdata gennem det globale netværk (GDSN), som GS1Trade Sync er del af.

Hvis du skal igang med at sende data til udlandet, så klik her og få mere information.

På samme måde er det også muligt at modtage data fra dine udenlandske leverandører, så længe de gør brug af GDSN netværket.

Formål

I forbindelse med opdateringer af GS1Trade Sync ønsker vi at komme tættere på jer brugere og jeres ønsker. I den forbindelse har vi oprettet et testpanel, og hvis du har lyst til at være med til at præge brugergrænsefladen i GS1Trade Sync, så er det dig vi mangler.

Opgaver

Vi forventer, at vi har behov for din hjælp i forbindelse med store opdateringer samt ved nye funktioner (ca. 4 gange om året).

Dine opgaver bliver at:

• Teste nye valideringsregler/advarsler
• Komme med input i forbindelse med nye funktioner

Medlemmer af testpanelet

Peter Larsen kaffe
Strandgården
Kødgrossisten
Flensted
Colgate-Palmolive

Hvis du har lyst til at være med i vores testpanel, så send en mail til gs1tradesync@gs1.dk.

Formål

Styregruppens formål er, at samle interessenter som repræsenterer danske handels-og leverandør virksomheder, online som offline, i forhold til at kunne sikre, at GS1Trade Sync har en berettigelse og udvikler sig efter markedets behov.

Opgave

GS1Trade Syncs styregruppes opgave består i at sikre, at danske handels-og leverandørvirksomheder bakker op om og gør brug af GS1Trade Sync/GDSN. Styregruppens opgave består også i løbende at vurdere og prioritere større udviklingsopgaver og ændringer i GS1Trade Sync, bl.a. dem som Arbejdsgruppen ønsker. Medlemmerne forventes at agere som ambassadører for og fremstå som gode eksempler på brugere af GS1Trade Sync/GDSN og de standarder som de bygger på.

Målsætning

Styregruppens målsætning er at støtte op om og sikre gennemførelse af de mål, der er sat af GS1 Denmarks bestyrelse i forhold til GS1Trade Sync/GDSN.

Medlemmer

 • Lars Brun, MLDK
 • Dorte Plesner, Coop
 • Jan Nørgaard, Arla
 • Kenn Espensen, Dagrofa
 • Lars Ruben, Reitan
 • Tove Andersen, Merrild
 • Semir Bojcic, Salling Group
 • Maja Schøler Nielsen, Danish Crown Foods

Formål:
Arbejdsgruppens formål er at definere hvordan implementeringen af GDSN standarden på det danske marked i praksis skal håndteres. Med dette forstås hvilke informationer der er nødvendige på det danske marked, samt hvordan disse informationer bør angives i den danske GDSN løsning GS1Trade Sync.

Opgaver:

 • Definere hvilke informationer der bør angives i GS1Trade Sync.
 • Definere hvordan de nødvendige informationer bør angives i GS1Trade Sync.
 • Medvirke til at øge den generelle kvalitet af stamdata.
 • Indstille til ændringer i GDSN standarden, hvor dette måtte være nødvendigt og relevant.

Målsætning:
Arbejdsgruppens målsætning er at skabe retningslinjerne for hvordan GS1Trade Sync benyttes, for på den måde at imødekomme markedets behov for varestamdata. Hertil er det også arbejdsgruppens målsætning at skabe retningslinjer for hvordan varestamdata angives korrekt, herunder at kvaliteten af disse har et tilfredsstillende niveau.

Medlemmer af TSA:

 • Arla Foods amba
 • Asp-Holmblad A/S
 • Colgate-palmolive A/S
 • Conaxess Trade Denmark A/S
 • Coop Denmark A/S
 • Dagrofa A/S
 • Dansk Cater A/S
 • Haugen-gruppen Denmark A/S
 • Hørkram Foodservice A/S
 • L'Oreal Danmark A/S
 • Merrild Kaffe ApS
 • Midsona Danmark A/S
 • MLDK
 • Orkla Foods
 • Peter Larsen Kaffe
 • Procter & Gamble Danmark ApS
 • Reitan Distribution A/S
 • Retail Partner Danmark ApS
 • Salling Group
 • The Whole Company

Kunne du tænke dig, at være med til at påvirke GS1Trade Sync udvikling, og blive en del af arbejdsgruppen, så kontakt Frederik Jensen på fje@gs1.dk. For at deltage i arbejdgruppen, kræves der ikke dybere teknisk indsigt, da udgangspunktet er behovene i de daglige forretningsprocesser i din virksomhed.

Fire gange årligt opdateres GDSN standarden, som er den standard GS1Trade Sync platformen er baseret på. Disse opdateringer finder sted, for hele tiden at holde standarden opdateret i forhold til nye/ændrede behov, på de forskellige markeder, som standarden benyttes på.

Det er dog ikke alle ændringerne, der implementeres, som har direkte indflydelse på hvordan vi benytter GDSN standarden på det danske marked. Herunder kan du finde en kort gennemgang af de væsentlige ændringer der finder sted i forbindelse med de respektive GDSN releases.

GS1 Globals hjemmeside kan du altid finde gældende og kommende dokumentation for GDSN standarden. Under vores side om dokumentation, kan du finde den senest opdaterede danske dokumentation, som dækker over de felter vi primært benytter på det danske marked.

 

Releases:

3.1.3 (4. november 2017)

3.1.4 (10. februar 2018)

3.1.5 (12. maj 2018)

3.1.6 (11. august 2018)

3.1.7 (3. november 2018)

3.1.8 (11. maj 2019)