Hvad er et GDSN Release?

GDSN release 3.1.7 er en opdatering af GDSN standarden, hvor der bliver tilføjet et antal af attributter, kodeværdier, samt valideringsregler.

Du kan finde alle ændringerne på GS1 Globals hjemmeside, på det følgende link: 3.1.7 GDSN release

I forhold til den tekniske implementering af ændringerne henviser vi til vores afsnit omkring dokumentation, hvor du altid kan finde de relevante oplysninger omkring den nuværende og kommende version af GDSN standarden.

Hvad betyder releaset for mig?

Et GDSN release indeholder en række ændringer i standarden, men det er ikke nødvendigtvis ensbetydende med, at det påvirker den data du allerede har oprettet og publiseret i GS1Trade Sync. I nedenstående dokumenter kan du danner dig et overblik over hvad der præcis bliver ændret, og hvad det eventuelt kan betyde for dig.