GDSN release 3.1.8

Hvad er GDSN Release 3.1.8?

GDSN release 3.1.8 er en opdatering af GDSN standarden, hvor der bliver tilføjet et antal af attributter, kodeværdier, samt valideringsregler og en enkelt opdatering til GPC. GDSN release 3.1.8 bliver også kaldt for Healthcare releaset, da der bliver introduceret en række af nye attributter i forbindelse med Healthcare. Men andre områder er også omfattet af denne GDSN release.

Hvad betyder releaset for mig?

Et GDSN release indeholder en række ændringer i standarden, men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det påvirker den data, du allerede har oprettet og publiceret GS1Trade Sync. I forhold til den tekniske implementering af ændringerne henviser vi til vores afsnit omkring dokumentation, hvor du altid kan finde de relevante oplysninger omkring den nuværende og kommende version af GDSN standarden.

I denne release skal du være særlig opmærksom på:

 • Nye valideringsregler og kodelister for den obligatoriske gruppe importklassifikation.
 • Ændring af navnet for attributterne i farligt gods.

Nye attributter:

Som nævnt bliver GDSN release 3.1.8 kaldt for et Healthcare release. Dette skyldes, at der er kommet en række nye attributter inden for Healthcare. Dertil kommer to opdateringer for navnet på attributterne for farligt gods, hvilket tæller som nye attributter.

Attributterne for farligt gods ADRDangerousGoodsLimitedQuantitiesCode og ADRDangerousGoodsPackagingTypeCode udgår og bliver erstattet af attributterne med næsten samme navn dangerousGoodsLimitedQuantitiesCode og dangerousGoodsPackagingTypeCode.

Kodelister

I forbindelse med opdatering af attributter inden for farligt gods, kommer der kodelister inden for:

 • Farligt gods: Emballagegruppe (Vi har i dag en identisk kodeliste for en anden attribut)
  • E.g: ”Farlige stoffer” (I)
 • Farligt gods: Klassifikationskode
  • E-g: ”1.1A” (1.1A)
 • Farligt gods: Farekode
  • E.g:”Giftig Gas, Brandfarlig” (263)
 • Faresedler
  • E.g: ”Ikke-brandfarlige, ikke-giftige gasser” (2.2)

Dertil kommer en kodeliste for Intrastat i attributten importklassifikation. Dette skulle gerne løse udfordringen omkring tvivl af strukturingen i angivelsen af selve værdien for importklassifikation. F.eks. at der hverken skal anvendes punktum, bindestreg eller mellemrum i angivelse af værdien.

Valideringsregler:

GDSN release 3.1.8 introducerer 39 nye valideringsregler, som gerne skulle være med til at øge datakvaliteten.

Der kommer 35 nye GDSN regler

 • 8 regler handler om korrekt angivelse af GTIN (komponenter, etc.)
 • 11 regler skal sikre, at der ikke angives dobbelt (kodeværdi, sprogkode, etc.)
 • 6 regler sikrer korrekt angivelse af næringsværdier
 • 1 regel sikrer konsistens (hvis værdi er angivet, skal værdien være >0)
 • 7 regler omhandler angivelse af logistiske oplysninger
 • 2 regler omhandler temperaturoplysninger.

Dertil kommer 4 nye lokale valideringsregler i forbindelse med angivelse af importklassifikation.

GPC opdatering:

Følgende GPC udgår af standarden:

 • 10000642 - Pet Food/Drink Dispensers (Non Powered)
  • Forslag til erstatning 10000660 - Pet Food/Drink Dispenser