Partnere

GS1 Denmarks partnerprogram for GS1Trade Sync har til formål at give medlemmer og potentielle medlemmer af GS1Trade Sync mulighed for at få den bedst mulige vejledning og hjælp i forbindelse med integration til systemet samt oprettelse og vedligeholdelse af data. Samarbejdet har til hensigt at øge kvaliteten af data og gøre samarbejdet med GS1Trade Sync mere smidigt for medlemmerne.

Vil I være GS1Trade Sync Partner?

  

 

Hvilken værdi giver I vores medlemmer?

​BIZbrains kender GS1Trade Sync fra arbejdet med produktdata for en af Danmarks største detailhandelskæder og fra integrationen til GS1Trade Transact, som vi har lavet sammen med GS1 Denmark. Denne erfaring bringer vi med til store som små medlemsvirksomheder, der ønsker at levere data til eller trække på data fra GS1Trade Sync.

Hvilke fordele ser I ved at bruge GDSN-standarden?

Hos BIZbrains er vi store tilhængere af standarder. Uden standarder er der store omkostninger ved at dele data på tværs af virksomheder. GDSN-standarden er meget udbredt, og vi glæder os til at hjælpe endnu flere med at høste fordelene af validerede produktdata af høj kvalitet.

Hvordan bidrager I til bedre datakvalitet

BIZbrains sørger for at medlemsvirksomhedernes systemer er i fuldstændig sync med GS1 datapoolen, og at intet data tabes på vej imellem systemerne. Vi leverer en integrationsplatform, der er testet og brugt af nogle af Danmarks mest datatunge virksomheder og I bestemmer selv, om systemet skal køre som en cloud-service eller på jeres egne servere. ​
Vil du vide mere om BIZbrains A/S?
Kontakt Dennis N. Zachariasen   Telefon 28 56 60 15   E-mail: dnz@bizbrains.dk​

FMCG Solutions

Hvilken værdi giver I vores medlemmer?

Med fmcgProducts sikres høj kvalitet i produktdata, fordi data kun tastes én gang, enten direkte i fmcgProducts eller i virksomhedens ERP-system. Alle andre systemer, fx GS1Trade Sync og CRM, arver produktdata fra fmcgProducts ved brug af de indbyggede integrationsmoduler. Når samme produktinformation kun tastes ét sted, spares der tid og fejl elimineres.

fmcgProducts kan skræddersys til virksomheden, så man kun ser de felter, der er relevante. Fra virksomhedens hjemmeside kan man linke til pdf-produktblade med billeder, samt specifikke Excel-udtræk (indmeldelsesskemaer etc).

 

Hvilke fordele ser I ved at bruge GDSN-standarden?

GSDN er en fælles datamodel, som gør det muligt at udveksle produktdata mellem handelspartnere.  Standarden sikrer, at relationer i produkthierarkiet er konsistente i hele distributionskanalen.

Danske sælgere og købere af dagligvarer har besluttet at anvende GDSN-standarden, og derfor overholder fmcgProducts Danske Grossisters Datakrav, individuelle grossisters kravfelter samt EU Regulativ 1169.

 

Hvordan bidrager I til bedre datakvalitet?

Hver gang der indtastes manuelt, opstår der risiko for fejl. Med fmcgProducts undgår leverandørerne at indtaste produktinformationer flere gange. Når produktdata er godkendt i fmcgProducts efter GS1s valideringsregler, leveres de i en automatisk, kontrolleret proces til GS1Trade Sync.

I fmcgProducts sikres det, at kun den ansvarlige medarbejder redigerer dataindholdet. Udvalgte produkter og felter kan redigeres og nemt masse-uploades, hvilket er langt hurtigere end når de sker produkt for produkt.

 

Vil du vide mere om fmcgProducts?

Kontakt Søren Ørnstrup     Telefon 7020 2104     sc@fmcgsolutions.dk​     www.fmcgsolutions.dk​​

TrueCommerce

Hvilken værdi giver I vores medlemmer?

TrueCommerce B2Bi er Nordens førende inden for B2B-integration og EDI. Vores kernekompetence er digitalisering af store virksomheder og organisationers udveksling af forretningsdokumenter med samhandelspartnere. Vi formidler i dag hovedparten af alle transaktioner hos over 75 % af selskaberne i C20.

TrueCommerce bistår gerne med assistance til konvertering af elektroniske dokumenter til GDSN-formatet, ligesom vi kan hjælpe med at aflevere data til GS1Trade Sync. Da datagrundlaget fra leverandørerne varierer meget, og der er stor forskel på de udlæsningsmuligheder, de enkelte leverandører har til rådighed, vil vores løsningsmuligheder også variere.

For leverandørerne vil det være et godt udgangspunkt at gennemgå GS1Trade Sync's vejledning til EU Regulativ 1169-relevante data – og herefter at kontakte TrueCommerce B2Bi for en snak om mulighederne for snarest at opfylde kravene.

TrueCommerce B2Bi tager gerne en uforpligtende dialog med leverandører, der ønsker at indmelde data til GS1Trade Sync – enten for at opfylde kravene i EU Regulativ 1169 eller for at efterkomme ønsker fra grossister og detailhandel.

 

Hvilke fordele ser I ved at bruge GDSN-standarden?

Fordelen ved at bruge en standard er, at der er fastsat et regelsæt, der er veldefineret og beskrevet. Det gør det nemmere og mere økonomisk for virksomheder at benytte GDSN-standarden.

GDSN er et internetbaseret netværk af flere datapools, der kan "snakke" sammen. Ved hjælp af denne standard kan virksomheder udveksle standardiserede og synkroniserede produktdata med handelspartnere.

 

Hvordan bidrager I til bedre datakvalitet

TrueCommerces integration til GS1Trade Sync sikrer en stor datakvalitet, da alle data, der modtages af TrueCommerce, bliver direkte valideret op mod de krav, der er til data, inden de sendes til GS1Trade Sync.  

 

Vil du vide mere om TrueCommerce?

Kontakt Flemming T. Christensen    Telefon 40131386    Flemming.Christensen@highjump.com 

www.TrueCommerce.dk​