ASP-Bilag

Følgende virksomhed

Bemyndiger nedenstående Application Service Provider til at:

Underskrift og godkendelse

Jeg bekræfter ved kryds i nedenstående boks og indsendelse af formularen, at jeg har læst og forstået betingelserne for bemyndigelse af ASP som beskrevet nedenfor og accepteret at ovennævnte ASP-virksomhed får adgang til de udfyldte oplysninger. Bemyndigelsen kan opsiges med dags varsel ved skriftlig henvendelse til GS1 ServiceCentret.

Betingelser for medlemsskab

GS1Trade Sync præciseres en ASP som en virksomhed der:

  • Har fået overdraget ansvaret for at indlægge, rette, slette og hente produktdata i/fra datapoolen på vegne af medlemmer af GS1Trade Sync.
  • Anvender sit eget GLN og sin egen e-mailadresse som adgangsnøgler til datapoolen.
  • I upload transaktioner angiver kundens GLN som den identitet, hvorunder varen skal registreres i datapoolen.
  • Anvender sit eget GLN og sit eget password til at hente data fra datapoolen.
En ASP vil typisk være en virksomhed, som opsamler produktdata fra en eller flere leverandører i en fælles intern datapool, hvorfra data efterfølgende sendes til datapoolen i standardiseret format - eller modtages og videreformidles til samme leverandør(er). En ASP kan også være en virksomhed som har til opgave at distribuere eller behandle data til egne kunder. For at kunne fungere som ASP kræves en gensidig skriftlig aftale om, at virksomheden har tilladelse til at opdatere i og modtage data fra datapoolen på vegne af et GS1Trade Sync medlem. Ovenstående skrivelse. Udveksling af data vil kun kunne foregå via GDSN 3.1 XML og kun via AS2, FTP eller SFTP. Det er ikke tilladt for ASP'er at anvende GS1Trade Sync data til at etablere virksomhed, der konkurrerer med GS1 Denmark. Se også GS1Trade Sync Generelle Brugerbetingelser punkt C7.

Et ASP-medlemskab giver adgang til:

  • GS1Trade Sync datapoolen efter bemyndigelse fra leverandør via en Machine to Machine løsning.
  • ServiceCentrets hjælp og rådgivning
  • Optagelse på GS1Trade Sync's liste over Application Service Providers på www.gs1.dk