Lovgivning / EU 1169

Lever I op til lovgivning? 

Lovgivning sætter i stigende grad rammerne for virksomhederne handlemuligheder. GS1 Standarder og services hjælper jer til at leve op til lovkrav på en række områder.

Siden december 2014 har al fødevareemballage i EU skullet påføres fælles og mere omfattende oplysninger. Formålet er en forbedring for forbrugerne i forhold til forståelighed af etiketterne. Med de ekstra oplysninger ønsker lovgivere at give forbrugerne et bedre grundlag for deres købsbeslutninger. Informationerne skal også være tilgængelige i webshops.

GS1 Standarder gør det muligt for virksomheder at opfylde både national og international lovgivning om sporbarhed, bl.a. i forhold til mærkning med stregkoder. Eksempler på lovgivning hvor GS1 kan hjælpe:

  • EU Regulativ 178/2002 ”General Food Law”: Her defineres bl.a. krav til sporing et led op og et led ned i forsyningskæden. Læs mere om sporbarhed af fødevarer på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

  • Fisk: EU Regulativ 1224/2009 (404/2011): Kontrolordning der skal at sikre, at fangsten foregår på lovlig vis, styrke kontrollen i havnene, under transporten, i forarbejdningsvirksomhederne, på markederne osv.

  • Oksekød: EU Regulativ 1760/2000 om identifikation og mærkning af oksekød. Find Fødevarestyrelsens guide om sporbarhed af oksekød her.

  • GS1 har udarbejdet en guide om sporing af fisk, får, ged, okse og svinekødfind den her.

  • Vil du vide mere? Kontakt Marie Madvig Holm, GS1 Denmark, på telefon 39 27 85 27 eller mho@gs1.dk