Hvordan kan standarder være med til at øge patientsikkerheden?

Lægemidler

Manuelle processer ved dispensering og administrering af medicin øger risikoen for blandt andet forvekslingsfejl. Når man scanner globalt unikke stregkoder i hvert proces-led, kan fejlene minimeres. Dette er en ekstra sikkerhed for sygeplejersken i en travl hverdag, for at den rette medicin gives til den rette patient – og på det rette tidspunkt: Der kan i nogle tilfælde opstå usikkerhed om, om medicinen er givet til patienten på det angivne tidspunkt i medicinmodulet. Det kan undgås, hvis medicinen scannes, når den dispenseres og administreres, for så bliver tidspunktet automatisk registret.

Medicinsk udstyr

Globalt unikke stregkoder på medicinsk udstyr øger sporbarheden af produkter fra producent til patient. Derudover giver det en mulighed for at følge genanvendeligt udstyr gennem autoklaveringsprocessen, hvilket giver et hurtigt og korrekt overblik over hvor udstyret befinder sig, om det er rengjort eller ej, hvilket kan give en reduktion i papirarbejde og administration.

Når implantater scannes, inden de indopereres i patienterne, kan alle implicerede patienter hurtigt og sikkert genfindes ved eventuel tilbagekald af produkter.

Se hvordan Det Ny Universitetshospital i Aarhus løser logistiske udfordringer ved hjælp af GS1 standarder

Har du brug for hjælp?

GS1 Denmark hjælper jer med viden om anvendelsen af GS1 standarderne i sundhedssektoren. Kontakt Anne Aarslev Schmidt, hvis I har tanker om stregkodeprojekter eller ønsker at høre mere om, hvad standarder kan gøre for patientsikkerheden og logistikken.