Effektiv og sikker håndtering af medicinsk udstyr

Globalt unikke stregkoder på medicinsk udstyr øger sporbarheden af produkter fra producent til patient, og i kombination med en standardiseret udveksling af stamdata om udstyret øges sikkerheden for patienter.

Danske producenter af medicinsk udstyr skal i stigende grad leve op til forskellige landes lovgivningskrav om mærkning og udveksling af stamdata. Vi kan hjælpe jer med at få standarderne på plads.

Kontakt Jesper Kervin Franke for at høre mere. 

Vi tilbyder også et lynkursus, læs mere om kurset her.

 

For us, using standards is principally about making patients safer—making sure the right product is delivered at the right time to the patient’s bedside. — Dave Reed, Vice President, Healthcare Business Solutions, Cook Medical