GS1: Global, lokal og til for medlemmerne

GS1 er en standardiseringsorganisation, som arbejder for sine danske og udenlandske medlemsvirksomheder.

Patientsikkerhed, bæredygtigt ansvar og madspild: GS1-standarder og -services er relevante for alle

GS1 Denmark støtter virksomheder fra flere sektorer, for eksempel dagligvareområdet og sundhedssektoren.

Uanset sektor er det essentielt at have en effektiv, sikker og gennemsigtig forsyningskæde. Og uanset om der er tale om stamdaten på en liter mælk eller distributionen af receptpligtig medicin, skal der bruges unik identifikation, mærkning og dataudveksling for at opnå effektivitet, sikkerhed og sporbarhed i forsyningskæden.

Vi udbreder standarder og services, der støtter alle aktører i at skabe en sikrere og mere effektiv forsyningskæde, fx når de skal

 • Udveksle fx stamdata, ordrer og fakturaer
 • Stregkodemærke
 • Spore produkter og forsendelser

 

Vores services - din effektive hverdag 

Som din medlemsorganisation tilbyder GS1 Denmark flere services, der øger kvaliteten i jeres processer og skaber effektivitet i hverdagen. Fælles for dem er et fokus på vejen til vækst, systematik og sikkerhed og på, at det skal være nemt også for mindre virksomheder at komme i gang - og få adgang til verdensmarkedet. Alle services bygger på de identifikationsnumre, som man allerede har qua sit medlemskab af GS1 Denmark, fx GTIN og GLN. Og på filosofien om, at GS1 skal skabe sammenhænge for sine medlemmer.

 

 

 

I Danmark har vi ca. 11.500 medlemmer - på verdensplan drejer det sig om ca. 2 millioner virksomheder - spredt over 25 sektorer.

6.000.000.000 gange hver dag lyder det ”bip”, der betyder, at en GS1-stregkode er blevet scannet

GS1 samler alle aktører i forsyningskæden, bl.a. producenter, leverandører, distributører, handlen, logistikudbydere, toldorganisationer, softwarehuse og myndigheder. Selvom de kan have modstridende interesser, kan de sammen med GS1 finde standarder, der gør forsyningskæden mere effektiv, mere sikker og mindre omkostningsfuld.

GS1 Standarder er et globalt, fælles sprog for handelspartnere, som gør det muligt at skabe en effektiv forsyningskæde globalt gennem tre led: 

  

 Identifikation

 

 

Identifikation: Produkter, forretningsenheder, fysiske lokationer, services, dokumenter etc. identificeres med et nummer, der er unikt i hele verden

 Mærkning

 

 

Mærkning: Data registreres automatisk via stregkoder eller RFID på alle relevante punkter i forsyningskæden

 Datadeling

 

 

Datadeling: Informationerne kan udveksles digitalt mellem handelspartnere, fx stamdata, ordrer og fakturaer

 

GS1 Denmark er en blandt mere end 100 lokale medlemsorganisationer i den globale GS1 organisation. Mere end 2 millioner virksomheder fra flere sektorer i over 150 lande bruger GS1 Standarder til at effektivisere og sikre deres forsyningskæde.

GS1 Denmark står for formidling, udvikling og administration af GS1 Standarderne i overensstemmelse med GS1 Globals regler. Fordelen for GS1s medlemmer er, at de har adgang til globalt gældende standarder, der muliggør nemmere adgang til udenlandske markeder.

GS1 Denmark deltager aktivt i det internationale arbejde i GS1 Global og GS1 in Europe for at sikre GS1 Denmarks medlemmers interesser.

GS1 Denmark deler formål og vision med det globale GS1, så vi kan skabe sammenhæng i forsyningskæder verden over:

 

“GS1 believes in the power of standards to transform the way we work and live”.

 

Vi skaber et fælles grundlag for virksomheder, som gør at de digitalt kan udveksle informationer om unikt identificerbare og stregkodemærkede produkter, forsendelser o.l.

 

Vores bidrag er at gøre det lettere for virksomheder og organisationer at øge effektivitet, sikkerhed og bæredygtighed gennem synlighed i forsyningskæden ved udveksling af korrekte data.

 

Vi er neutrale, not-for-profit, bruger-drevne, med global rækkevidde og lokal tilstedeværelse, inkluderende og kollaborative.

 

GS1 Denmarks bestyrelse består af 7 repræsentanter fra handels-og industriorganisationer i Danmark, samt 2-4 repræsentanter valgt af de virksomheder, der er medlemmer af GS1 Denmark (markeret med kursiv i listen nedenfor). Disse vælges for 1 år af gangen. Næste gang, der er valg, er ved Årsmødet, som afholdes 24. marts 2022. De kandidater, der genopstiller, er markeret med (*). Hvis du har forslag til kandidater, skal de være Lars Kyed, administrerende direktør for GS1 Denmark, i hænde senest den 3. januar 2022. 

 • Direktør Thorkil Andersen (formand), Frode Laursen A/S (*)
 • Direktør Niels Jensen (næstformand), Dagligvareleverandørerne
 • Markedsdirektør (næstformand) Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv  
 • Divisionschef for Drift & Butik Kenn Espensen, Dagrofa ApS
 • Chief Kategori Excellence, Dorte Plesner, Coop Danmark
 • Vice President Søren Helsinghof-Olsen, Arla Foods
 • Logistik Direktør Per Hansen, Nomeco A/S (*)
 • IT-Direktør Lars Ruben Hansen, Rema 1000 Danmark A/S
 • Adm. Direktør Carsten Hänel, Dansk Industri
 • IT-Direktør Alan Jensen, Salling Group
 • Adm. Direktør, Carsten Wandorf, Fritz Schur Consumer Group (*)

 

Den verden, vi opererer i bliver på mange områder mere reguleret, ofte med det sigte at beskytte forbrugeren. Derfor er der en stigende mængde lovgivning, man som virksomhed skal tage hensyn til. Vi arbejder løbende på at alliere os med personer og organisationer, som enten lovgiver, håndhæver lovgivningen, eller har indblik i kommende lovgivning og dens betydning for vores medlemmer.

Som en organisation med over 10.000 medlemmer i Danmark er vi meget bevidst om, at det netop er medlemmerne, som er vores største aktiv. Derfor har vi stærk fokus på hele tiden at skabe og vedligeholde vores relationer, så vi også i fremtiden kan skabe de bedste løsninger for vores medlemmer.

Vi har som neutral part med NGO status og som not-for-profit organisation en unik position til at bringe parter sammen, som ikke traditionelt er vant til at sidde sammen omkring bordet. Derfor har vi i dag tætte relationer med en lang række aktører inden for detail, produktion, sundhed, ministerier, styrelser og regioner samt interesseorganisationer.

GS1 samarbejder med en række internationale organisationer​, bl.a. Dansk Standard, ISO, FN, World Customs Organisation, World Health Organisation og ISQua.

 

 

Den 3. april 2019 var det 46 år siden, man i USA blev enige om at vælge en enkelt, fælles standard til produktidentifikation og -mærkning, nemlig den GS1-stregkode, der nu er kendt af alle fra de dagligvareemballager, som fylder hylderne i supermarkeder verden over.

Denne beslutning skabte et globalt forretningssprog, der i dag gør det muligt at have fuld gennemsigtighed i hele forsyningskæden, fra producent til forbruger, på tværs af sektorer.

Wrigleys tyggegummi

 

Det var tyggegummiet der indledte den globale handel

Et år efter (d. 26. juni 1974, kl. 8:01) blev den første GS1-stregkode scannet i Troy, Ohio – det var en pakke Wrigleys tyggegummi. Hvordan kunne nogen på det tidspunktane, at 45 år senere, ville over 6 milliarder produkter blive scannet dagligt verden over?

 

 

 

  

Dannebrogsflag

Organisationen til varetagelse af EAN-systemet i Danmark, DVA (Dansk Varekode Administration), bliver etableret i 1977.

I Danmark blev den første GS1-produktstregkode scannet i 1979. Det var Strandberg Supermarked i Holbæk, der var den første danske butik til at benytte EAN-stregkoder ved kassen. I dag er det nok svært for mange at forestille sig et butiksbesøg uden det nu klassiske ”bip”.

 

 • 2005: EAN Danmark skifter navn til GS1 Denmark.
   
 • 2004: EAN International og UCC lægges sammen til én organisation med navnet GS1.
   
 • 1994: DVA skifter navn til EAN Danmark.
   
 • 1984: På grund af en stor tilgang af medlemslande uden for Europa, skifter EAN navn til International Article Numbering Association EAN (EAN International). I slutningen af 1980’erne blev samarbejdet i EAN International udviklet til – ud over datafangst - også at beskæftige sig med datakommunikation, hvilket førte til udgivelse af den første EANCOM® standard i 1990 baseret på FNs EDIFACT standard. Samme år blev der indgået en samarbejdsaftale mellem UCC og EAN om etablering af et verdensomspændende system for datafangst og datakommunikation.

 • 1977: Organisationen til varetagelse af EAN-systemet i Danmark, DVA (Dansk Varekode Administration), bliver etableret.
   
 • 1974: Repræsentanter for handel og industri fra 12 vesteuropæiske lande - her i blandt Danmark - opretter organisationen European Article Numbering Association (EAN). EANs formål var at udarbejde en fælleseuropæisk standard for varenummerering og tilhørende stregkodesymboler til automatisk datafangst. Det var vigtigt, at EAN etablerede et nummersystem, som kunne fungere parallelt med UCC-systemet ved at et amerikansk og et europæisk produkt ville kunne få samme varenummer, samt at den automatiske registrering ville forudsætte ens teknologi i Amerika og Vesteuropa. Løsningen blev et 13-cifret EAN-varenummer, hvor UPC-varenummeret var på 12 cifre, og stregkodesymbolet blev opbygget efter de samme specifikationer som i UCC-systemet. EAN·UCC- systemet for datafangst er i dag udbredt til hele verden med 110 medlemslande af GS1.

 • 1972: I USA oprettes Uniform Code Council (UCC) efter ønske fra den amerikanske detailhandel om automatisk registrering af salget ved butikkernes udgangskasser. UCC etablerer et nummersystem (UPC - Uniform Product Code), som entydigt identificerer den enkelte vare, samt et stregkodesymbol som muliggør en optisk læsning ved udgangskassen.