Patientsikkerhed er mit hjertebarn

GS1 Denmarks kontor på Vesterbrogade i København danner ramme om en række specialister indenfor hver sin sektor. På sundhedsområdet finder man blandt andre Camilla Aabye Hansen, som hver dag underviser og rådgiver i at bruge GS1-standarder i medico og lægemiddelindustrien samt på hospitalerne.

Sygeplejerske på "afveje"
Med en baggrund som molekylærbiolog og en sygeplejerskeuddannelse ligger Camilla Aabye Hansens job som Healthcare Specialist hos GS1 Denmark måske ikke lige til højrebenet. Men koblingen er faktisk slet ikke så svær at spore – især ikke, hvis man spørger Camilla selv: "Nogle tænker måske: Hvad i alverden har jeg som sygeplejerske med GS1 og standarder at gøre? Og her vil tilsvarende mange blive overrasket, for det korte svar er: Rigtig meget. Virkelig meget, endda. Vi arbejder i GS1 Denmark på mange forskellige områder og i mange forskellige sektorer, og en af dem, der er i rivende udvikling og efterspørger standarder til at gøre hverdagen nemmere, er netop sundhedssektoren. Ud over en stigende efterspørgsel er der også på sundhedsområdet mange lovgivningskrav, der skal følges, og det gøres ved brug af GS1-standarden. Og netop min baggrund gør, at jeg forstår, hvordan man arbejder i sundhedsvæsenet, kender presset og såvel de positive som negative sider af arbejdet".

Fokus på øget patientsikkerhed
GS1 arbejder i hele verden for øget patientsikkerhed ved at arbejde med alle parter i sundhedssektoren om at implementere standarder, der giver større sporbarhed og sikkerhed i forsyningskæden fra producent til patient, og netop patientsikkerhed har, qua hendes baggrund, en stor plads i Camillas hjerte: "Patientsikkerhed har altid været mit hjertebarn. Jeg har arbejdet mange år som sygeplejerske og ved, hvor nemt fejl kan ske i en travl hverdag. Et af de områder, hvor der sker flest utilsigtede hændelser, er i forhold til medicin. Det er vigtigt, at man som borger kan være tryg i vores sundhedssystem og sikker på, at den travle sygeplejerske giver én det rigtige lægemiddel i den rigtige form og styrke. Opstår der fejl i den medicin, man får, kan det få fatale følger og have store konsekvenser. En måde at undgå fejl på og sikre at patienterne kan føle sig trygge, er ved at bruge GS1-standarder", påpeger Camilla.

Standarder hjælper med at overholde lovgivningen
Med sin baggrund kunne Camilla sagtens have valgt andre veje i sit arbejdsliv, men ønsket om at udnytte sin stærke, faglige baggrund i en helt ny rolle er helt bevidst: "Mit store ønske i mit arbejde hos GS1 er, at standarder bliver langt mere udbredt. Jeg har fået øjnene op for, hvor meget tid og mange ressourcer, der kan frigives ved, at et produkt scannes samt, hvordan data i stregkoden hjælper afdelingerne med at overholde lovgivningen på området for lægemidler og medicinsk udstyr. Og netop derfor bliver mit job aldrig kedeligt eller forudsigeligt. For at øge patientsikkerheden består min dagligdag i GS1 både af rådgivning af systemudviklere, Regionerne, sundhedsprofessionelle samt producenter af medicinsk udstyr samt lægemidler. Jeg hjælper i mit daglige arbejde med at gøre hverdagen for sundhedspersonale nemmere og vores sundhedssystem mere sikkert for patienterne.

Min indsats er med til at øge sporbarheden - en sporbarhed, der er essentiel for, at man kan identificere fx hvilke implantater, der er indopereret i patienter, så det er muligt at håndtere, hvis der opstår en utilsigtet hændelse med et implantat", afslutter Camilla, mens hun retter på sit headset og sætter kurs mod det mødelokale, som skal danne ramme om en rådgivningssession den næste times tid. GS1 har også en global indsats på sundhedsområdet, som sætter fokus på anvendelse af internationale standarder på medicinsk udstyr og lægemidler over hele verden. Vil du vide mere?

Kontakt Camilla Aabye Hansen, Healthcare Specialist, på telefon 42 92 67 97 eller Jesper Kervin Franke, Head of Healthcare på telefon 39 16 90 02 eller klik herunder.

 

GS1 i sundhedssektoren