Bedside-scanning kræver kulturændring

 

Teknologi alene giver ikke patientsikkerhed

Men på trods af at der er scannere i medicinrummet, stregkoder på 99% af sekundærpakningerne og 84% af primærpakningerne, stod man i 2016 i den situation, at scannerne kun blev anvendt i ca. 5% af dispenseringerne. Det er langt fra nok, hvis potentialet ved stregkodescanning ift. at undgå utilsigtede hændelser i medicineringen skal undgås.

”Det er et eksempel på, at teknologi alene ikke giver patientsikkerhed”, fastslår Trine Spiegelhauer, oversygeplejerske i Børnekirurgisk Klinik.

Hvordan afhjælper stregkodescanning utilsigtede hændelser?

Scanning af stregkoder skulle med andre ord højere på dagsordenen, og Trine lagde en plan for, hvad der skulle til.

”Grundlæggende skulle alle sygeplejersker se fordelene, både for patienterne og dem selv. Helt konkret: Hvordan afhjælper stregkodescanning utilsigtede hændelser?” fortæller Trine.

I samarbejde med GS1 Denmark afholdt klinikken et personalemøde om patientsikkerhed, og hvordan scanning i medicinrummet er med til at afhjælpe utilsigtede hændelser.

”Når flere interessenter arbejder sammen, fremmer det implementeringen og kan styrke legitimiteten af formålet med et projekt. I dette konkrete projekt var det  vigtigt for os at invitere GS1 Denmark ind som samarbejdspartner”, siger Trine.

Men Rom blev jo ikke bygget på ét personalemøde, så for at sikre kontinuitet i det daglige blev følgende implementeret:

·   To sygeplejersker blev udpeget som ambassadører med det formål at skabe god stemning omkring stregkodescanning.

·   Software og hardware blev opdateret for undgå tekniske barrierer.

·   Scanning blev drøftet på det ugentlige møde i klinikken.

·   Hver uge blev der på baggrund af data for anvendelse af scanneren udpeget en ”Stjernescanner”.

Resultater

Trines plan for kulturforandring har skabt synlige resultater. Sygeplejerskerne har fået en positiv holdning til den nye arbejdsgang, og er blevet opmærksomme på, hvis der er lægemidler, der ikke kan scannes, eller lægemidler der mangler en stregkode. Det skaber et vigtigt feedback-led til leverandørerne, og i samarbejde med Region Hovedstadens sygehusapotek og GS1 Denmark arbejder man for, at alle lægemidler i klinikken skal have en scanbar stregkode. Ellers skabes en barriere, som giver en inkonsekvent arbejdsgang, og dermed øger risikoen for fejl.

Ved at sætte fokus på scanning, steg scanningsraten fra 5% til 60% på seks måneder, og scanning er blevet en naturlig del af medicineringsprocessen.

Udrulning på flere klinikker

I 2018 blev Trine oversygeplejerske for Klinik for Børn og Unge med Kirurgiske sygdomme, som ud over Børnekirurgisk Klinik også omfatter fem andre specialer. I den nye, samlede klinik har der endnu ikke været fokus på scanning, og det er Trines mål at nå samme resultater for stregkodescanning dér.

”I stor udstrækning vil jeg overføre de implementeringsmetoder, som vi prøvede af i Børnekirurgisk Klinik – de virkede jo”, fortæller Trine.

Der er dog nogle forskelle mellem klinikkerne, som skal tænkes ind:

”Personaleomsætningen er øget generelt inden for sygeplejefaget gennem de seneste 10 år. Det gør det nødvendigt at have stregkodescanning som del af oplæringen af nye medarbejdere, så de får de gode scanningsvaner ind fra starten”, fortæller Trine.

Fremover vil Trine involvere Rigshospitalets interne Forbedringssekretariat for:

”På den måde kan vores læring komme andre til gode og forhåbentlig inspirere andre afdelinger til at sætte fokus på stregkodescanning og -kultur”, håber Trine.

Lederrollen i en forandringsproces

At skabe en adfærds- og holdningsændring hos en personalegruppe er et klassisk eksempel på et forandringsprojekt – og en stor opgave for den ansvarlige leder. Trines råd er:

”Det er meget vigtigt at være en tydelig leder og vise vejen, men det er lige så vigtigt at have nogle stærke, positive sygeplejersker ’på gulvet’, som er med til at bane vejen – og kan have et vågent øje for, om modstand opstår og hvorfor. En kulturforandring skal give mening for den enkelte sygeplejerske for at lykkes. Derfor skal processen foregå, så alle kan være med og se løbende resultater. At implementere scanning er ikke noget man gør fra dag til dag, det er en proces, som skal holdes ved lige. Hvis man tænker, at det er et projekt, som bliver implementeret efter en afgrænset periode, bliver det ikke en succes – ikke varig, i hvert fald”.

Risikoen for ’tilbagefald’ øges, hvis IT-udstyr såsom scannere ikke fungerer optimalt, eller er placeret et ubekvemt sted ift. sygeplejerskernes rutiner. Derfor er samarbejde med ens lokale it-afdeling centralt, også ift. at kunne få de tal, som kan dokumentere fremskridtene.

”Den mest effektive måde at håndtere modstand er dialog, for ingen er uenige i endemålet: At vi skal gøre alt, der er muligt for at løfte patientsikkerheden”, slutter Trine.

 

Se flere nyheder