COVID-19: Standarder er essentielle for værnemiddel-logistikken


Af Jesper Kervin Franke, Head of Healthcare, GS1 Denmark

 Overblik skaber sikkerhed

Værnemidler som visirer, mundbind og handsker har aldrig fået så meget opmærksomhed, som det er tilfældet nu. Sundhedspersonalet kan ikke passe på de syge og sårbare, uden at kunne passe ordentligt på sig selv. Det er ikke nok at have tilstrækkeligt med værnemidler, det er også nødvendigt at sikre, at de er præcist hvor de skal bruges, når de skal bruges.

Lægemiddelstyrelsen, har i forbindelse med COVID-19 oprettet et Logistikcenter, som gør et stort arbejde for tiden med, på baggrund af indberetninger fra kommuner og regioner, at skabe overblik over, hvad beholdningen er af undersøgelseshandsker, kitler, masker visirer og beskyttelsesbriller er rundt om i landet. Således, at de midler, der mangler i kommune a, men som er ’på lager’ i kommune b kan omdistribueres hurtigst muligt. Det er et vigtigt overblik i en krisesituation, men det vil forblive vigtig information i al fremtid.

Dansk egenproduktion med gennemsigtig logistik

Danske produktionsvirksomheder, store som små, bidrager for tiden til produktion af værnemidler, til trods for, at de ikke plejer at producere medicinsk udstyr. Men det kræver ikke kun at fx LEGO Group og andre danske virksomheder er i stand til at producere værnemidler i de store mængder, som med kort varsel er behov for i en epidemi. Det kræver også den effektive og gennemsigtige forsyningskæde, for at sikre, de ikke bare findes, men også er til rådighed når og hvor, der er behov for dem. Og her spiller GS1 en rolle.

 

Stregkodescanning giver vigtig indsigt

Internationale standarder for entydig identifikation og klassifikation af værnemidler, er vigtige værktøjer, der kan bidrage til at have den effektive og gennemsigtige forsyningskæde, Danmark har behov for ved epidemier og pandemier. Disse standarder giver mulighed for, entydigt og hurtigt ved stregkodeskanning til registrering, at få indsigt i, hvad, der er hvor i sundhedssektoren. Hvor meget er modtaget og anvendt på et hospital, og andre centrale informationer.

Som leverandør til danske hospitaler leverer man ikke alene produkter af høj kvalitet, men leverer også digital information om produkterne, bl.a. klassifikation for produkter baseret på internationale standarder. Når en producent har svært ved at levere den rette mængde af et værnemiddel, kan disse informationer bruges til at finde ud af, hvilke andre producenter har så et tilsvarende værnemiddel, der kan dække behovet.

Arbejdsprocesser, som skaber dette overblik, anvendes i dag på mange hospitaler i forbindelse med forberedelse af operationer, hvor det er vigtigt, at alle artikler er til rådighed for en kliniker, og der er de helt rette implantater at vælge imellem. GS1-standarder anvendes i dag også på hospitaler til at holde styr på, hvor alle senge befinder sig, og om de er klar til brug eller har behov for klargøring.

Fremtiden ligger i standarder

Disse arbejdsprocesser kan med mindre justeringer overføres til håndtering af værnemidler, og kan med fordel blive en del af beredskabet mod fremtidige epidemier, for at sikre patientsikkerheden, og ikke mindst arbejdsmiljøet og sikkerheden for sundhedspersonalet.

Til trods for, at lovgivningskravet om, at medicinsk udstyr skal tildeles og mærkes med unikke varenumre som GS1, er udskudt et år pga. Covid-19, så findes informationen på rigtig meget medicinsk udstyr allerede, og er fuldt ud klar til brug.

Anvendelse af internationale standarder som GS1 giver en fælles reference på tværs af producenter, myndigheder, hospitaler og andre plejeenheder samt deres understøttende logistikenheder, som er en forudsætning, når det omfattende og komplekse samarbejde mellem disse aktører skal sikre, at der ikke opstår mangler på værnemidler.

 

For yderligere information kontakt GS1 Denmark Healthcare her.

Se flere nyheder