En stregkode for patientsikkerhed

Scan af primær pakningMen hvorfor er det nu nødvendigt? Og hvordan går det i Danmark med at få disse stregkoder indført?

Stregkoden er med til at sikre korrekt medicin til den rigtige patient

”Det handler om patientsikkerhed”, forklarer Anne Schmidt, Healthcare Specialist i GS1 Denmark, og uddyber: ”Når en sygeplejerske skal hælde medicin op til en patient i medicinrummet, tages en enkelt enhed i papæsken med hen til computeren, hvor sygeplejersken kan se lægens ordination. For at tjekke om det er det rette lægemiddel, sygeplejersken står med i hånden, skal stregkoden på pakningen scannes. Derfor er det vigtigt, at der er en stregkode på primærpakningen, så arbejdsgangen kan blive både mere sikker og nemmere for sygeplejersken.”

”I dag er det kun et krav, at der skal være et unikt produktnummer i stregkoden på primærpakningen, men i nogle tilfælde er der producenter, som også sætter fx udløbsdato eller batchnummer i stregkoden. Dette er sygeplejerskerne meget glade for, for det betyder, at de ikke skal registrere dette manuelt i systemet, som de skal, hvis de skal give visse typer af medicin til patienterne. ”

Fra sekundær til primærpakning

I flere år har det været et krav, at sekundærpakningerne er forsynet med en stregkode, og danske og udenlandske lægemiddelproducenter har arbejdet hårdt på at komme i mål.

”Vi kan glædeligvis konstatere, at over 99% af sekundærpakninger har en stregkode på med de rigtige oplysninger i”, siger Anne. ”Ny lovgivning, som skal forhindre forfalskede lægemidler i at blive solgt på apotekerne sikrer, at der også fremadrettet vil være stregkoder på sekundærpakningen.

Når det gælder stregkoder på primærpakninger, er der lidt længere, til vi er i mål:

Selvom over 80% af lægemidler har en stregkode på primærpakningen, er der desværre en del af disse som ikke er korrekte. For eksempel kan det være en forkert slags stregkode, der er sat på. Eller det er forkerte oplysninger, der er i den.

”Det er en skam, at der er fejl i stregkoderne, for producenterne har gjort en indsats for at sætte stregkoderne på primærpakningen, og hvis stregkoderne så ikke kan anvendes, er det spildt arbejde. Derudover er det et problem for den indsats for styrket patientsikkerhed, der er så højt på den politiske dagsorden”, mener Anne.

Har du brug for hjælpe til stregkoder til lægemidler?

GS1 Denmark hjælper meget gerne til med, at det er de rigtige stregkoder med det korrekte indhold, som kommer på produkterne. Kontakt Anne Schmidt for mere information på telefon 39 27 85 27 eller asc@gs1.dk.

Se flere nyheder