GS1 Denmark udlåner Healthcare Specialist til vaccineprogram

Af Camilla Aabye Hansen, Healthcare Specialist hos GS1 Denmark 

Verdenshistoriens største vaccinationsprojekt er startet, og Regionernes Sygehusapoteker står med et stort vaccinationsarbejde, hvor opgaverne på daglig basis ændrer sig i en ressourcekrævende proces, og det derfor har været nødvendigt at allokere ressourcer fra den daglige drift. Min arbejdsplads, GS1 Denmark, har valgt at udlåne mig til Region Hovedstadens Sygehusapotek, for at tage del i den enorme opgave, der ligger i månederne som kommer. Et udlån, som på mange måder sætter mit arbejdsliv i perspektiv. 

Fra hjemmearbejdsplads til hvid kittel 
Efter COVID-19 har hverdagen ændret sig, og for mange er arbejdslivet også blevet et andet. Med en baggrund som sygeplejerske må jeg tilstå, at denne tid er ekstra speciel. Der er brug for, at sundhedspersonale er omstillingsparat og klar til at give sig i kast med opgaver, som ikke nødvendigvis er en del af deres normale opgaver. Nu hvor COVID-19 vaccinerne er kommet til Danmark, og Regionerne står med det store arbejde at få vaccineret store dele af den danske befolkning, har min hverdag også ændret sig radikalt.  

I stedet for at rådgive om patientsikkerhed ved brugen af GS1-standarden, er jeg nu ude på sygehusene og med til at sørge for, at vi som samfund kan få vaccineret dem, der ønsker det. Min hverdag er blevet en anden, men ikke mindre spændende, for det er en stor glæde for mig at bidrage til det store arbejde, som apotekerne og sygehusene gør i forhold til at få rullet vaccinerne ud hurtigst muligt.   

Nye vacciner, nye processer 
De nye vacciner er ikke som de vacciner, vi er vant til. De er produceret på en helt anden måde, skal ditto opbevares og håndteres anderledes - og der kommer hele tiden nye informationer om vaccinerne, som apoteker og sygehuse skal være klar til at håndtere.

Vacciner har oftest kunnet opbevares ved køleskabstemperatur, men den første vaccine (fra Pfizer) skal opbevares frosset ved -90 til -60 grader, og kan på køl holde sig i 6 dage. Tidligere kom vaccinerne ofte enten i forfyldte sprøjter eller ampuller med én dosis. Pfizer-vaccinen kommer i syv doser, og skal fortyndes inden brug. Det er samtidig meget vigtigt, at hætteglasset ikke bliver rystet. Denne proces for opbevaring og håndtering har betydet, at det er et større arbejde end normalt at skulle håndtere og administrere vaccinerne. Det foregår som en tretrinsproces, hvor én fortynder vaccinen, én anden gør sprøjterne klar og sidste vaccinerer borgeren.  

GS1-standarder optimerer processen 
Nu hvor det store vaccinearbejde kører, er vigtigheden af GS1-standarder blevet endnu tydeligere for mig. For logistikken og patientsikkerhedens skyld skal alle distribuerede lægemidler være mærket med en stregkode, som blandt andet indeholder et globalt unikt produktnummer (GTIN) og et batchnummer.

På den måde kan man både sikre, at patienten får den korrekte vaccine og en sporbarhed i forhold til, hvilket batch der er givet til hvilke patienter. Det er et logistisk mesterstykke at få til at gå op, og her kan GS1-standarden virkelig bidrage til at optimere processen.

Der skal i den kommende tid gives millioner af vacciner, og alle der får en vaccine skal have den to gange. Det er i den forbindelse vigtigt, at den enkelte borger ved begge vaccinationer får den samme vaccine, og det er derfor ekstra vigtigt at sikre en global unik identifikation for hver enkelt vaccine, så det bliver registret korrekt.

Desuden er det vigtigt at vide hvilket batch af en  vaccine patienten har fået, så hvis der opstår et batchproblem, kan man hurtigt og nemt identificere hvilke patienter der har fået det pågældende batch af vaccinen.  

Digital registrering øger patientsikkerheden 
I Danmark har det siden november 2015 været lovpligtigt at registre vaccinationer i det Danske Vaccinationsregister og inkludere vaccinens batchnummer. Til både identificering af vaccine og batchsporbarhed bidrager GS1 med et vigtigt værktøj. Det er nemlig ved brugen af GS1 muligt automatisk at registrere produkt og batchnummer via stregkoden, og GS1-standarden kan derfor mindske mængden af tidskrævende manuelt arbejde og sikre korrekt sporbarhed af batchnummeret. Og til syvende og sidst patientsikkerheden. 

 

Vil du vide mere? Deltag i vores gratis webinar på torsdag. Tilmelding herunder:

Gratis Webinar: Deloitte-rapport om COVID-19 fremhæver GS1-standarder

Ny Deloitte-rapport fremhæver, hvorfor fælles GS1-standarder på tværs af sundhedsforsyningskæden er vigtige i det største vaccinationsprogram nogensinde. 

Torsdag den 28. januar kl. 13.00 afholder vi derfor en online 'Executive Dialogue' med seniorledere fra sundhedsindustrien og større organisationer på tværs af videnskab- og sundhedsforsyningskæder for at diskutere nogle af de vigtigste udfordringer, muligheder og den tidlige læring, der præsenteres ved distributionen af ​​COVID-19-vacciner i hele verden.

 Tilmeld dig her

 

Se flere nyheder