GS1 Healthcare i 2021: COVID-19-vacciner og UDI-krav

Verdenshistoriens største vaccinationsprojekt er på vej, og GS1-standarderne spiller en stor rolle i processerne omkring projektet. Jeg kommer her med et bud på, hvad 2021 har i vente, og hvilke forandringer vi vil se i året der kommer. Ikke med de store brede samfundsbriller, men med fokus på GS1-standarder, og den indvirkning de har i forhold til COVID-19-vaccinerne - og når de nye UDI-krav ser dagens lys til foråret. 

Jeg begynder med starten af 2021hvor det må forventes, at Covid-19 -vacciner strømmer ind i landet, efter de er forsvarligt godkendt af det Europæiske Lægemiddel Agentur, EMA. Vacciner i kæmpe mængder, men der vil fra starten ikke være til alle. Førsteprioritet er mennesker i risikogruppen, som ældre og folk med kroniske sygdomme, samt det tapre sundhedspersonale, der har gjort en historisk forskel for os alle under denne pandemi.  

Men det bliver også alle andres tur på et tidspunkt, og forhåbentligt takker mange ja til at tage samfundsansvar, og lade sig vaccinere. Jeg takker i hvert fald ja, ikke mindst af hensyn til de mennesker, som ikke er lige så heldige som mig, der kan tåle at blive vaccineret.  

 

COVID-19-vacciner mærket med GS1-stregkoder 

I dette historiske vaccinationsprojekt, skal mange vigtige processer opbygges, så vaccinerne sikkert og forsvarligt står fysisk til rådighed, dér hvor borgerne bliver vaccineret. Æskerne med vacciner er mærket med GS1-stregkoder, indeholdende det globalt unikke produktnummer, GTIN, samt batchnummer, udløbsdato og serienummerDisse stregkoder anvendes til at sikre, at vaccinerne kommer godt frem. Men det er ikke det eneste step, hvor GS1-stregkoder bliver anvendt i vaccinationsprojektet. Siden 2015 har danskerne haft den patientsikkerhed, at der ved hver vaccinering, manuelt hos praktiserende læge, er blevet registreret et batchnummer for vaccinen i vaccinationsregistretSom sikkerhed for at man ved, hvilke borgere som bliver berørte, hvis en producent af en vaccine, mod forventning, opdager en fejl.   

Men den manuelle procedure er ikke god, når hundredetusinde borgere på kort tid skal vaccineres. Derfor skal batch-nummeret i GS1-stregkoden i den sammenhæng sikre den sporbarhed, der er essentiel for blandt andet vaccinerDet er samtidig startskuddet til en effektiv opbygning af sporbarhed mellem batchnummeret på lægemidler generelt. De samme metoder bliver nemlig naturlige at anvende hver gang der tages et lægemiddel i brug fremover 

 

UDI-krav højner effektiviteten 

2021 bliver også året, hvor forsyningssikkerheden får øget fokus. I mange år har ressourcer været afgørende ved ikke at have stor økonomi bundet i for eksempel varebeholdninger af værnemidler, da disse nemt kan bestilles efter behov. Nu skaber truslen for pandemier et behov for at have forsyninger af værnemidler til et halvt års forbrug, uden at kunne modtage nye varer. For at opnå succes er det vigtigt at indføre værktøjer til at styre logistikken og brug af warehousemanagement ’-systemer, hvor GS1-standarder for produkter, lokationer og forsendelser indgårDet forudsætter krav om, at de ønskede værnemidler indeholder unikke produktnumre i stregkoder, otil maj blivedet lovkrav, når den nye forordning for medicinsk udstyr træder i kraft.  

De nye Unique Device Identification krav, UDI, er starten på rejsen for de producenter, som endnu ikke sætter stregkoder på deres medicinske udstyr.UDI omfatter også, at producenter af medicinsk udstyr skal stille informationer elektronisk til rådighed for myndighederne. Information og data der kan være vigtige for det daglige arbejde med blandt andet implantater på hospitalerne.  

 

WHO og UNICEF kræver GS1-standarder  

På internationalt plan bliver 2021 året, hvor alle producenter af vacciner til tredjeverdenslande skal leve op til WHO’s og UNICEF’s forventninger om, at alle vacciner er påført GS1-stregkode for at styrke patientsikkerheden i vaccinationsprojekter. Det er et stort skridt i rette retning for øget patientsikkerheden for nogle af de befolkninger, der har mest behov for det. Fight the fakes’- projektet har i 2020 sat stor fokus på problemet med lægemidler, som enten er direkte forfalskede, eller ikke er produceret i den nødvendige kvalitet. Dét problem bliver nemmere at dæmme op for, når  præcis identifikation bliver et muligt værktøj at bruge. 

Hos GS1 Denmark venter vi os meget af året som kommer. Vi er stolte af, at vores standarder understøtter så centrale områder som patientsikkerhed og forsyningssikkerhed på såvel nationalt som internationalt plan.

Jeg håber, at 2021 også har et positivt perspektiv hos jer derude – og glæder mig til et fortsat godt samarbejde. Kontakt os endelig hvis du vil vide mere om GS1 Healthcare, eller klik dig videre herunder.

 

Glædelig jul og godt nytår. 

Jesper Kervin Franke  

Head of Healthcare, GS1 Denmark 

 

Læs mere om GS1 i sundhedssektoren

   

Se flere nyheder