​GS1 sikrer Dyrevelfærdsmærkets tre produktmærker i din stamdata

Køb ind med hjertet

Fødevarestyrelsen og Partnerskabet bag Dyrevelfærdsmærket ønsker at sætte yderligere fokus på Dyrevelfærdsmærkets udbredelse, særligt i foodservice-markedet.

Ved at vælge produkter med bedre dyrevelfærd til en lidt højere pris medvirker du til, at flere grise, kyllinger og kvæg produceres under forbedrede forhold. Det er markedsdreven dyrevelfærd.

GS1 har derfor sikret, at Dyrevelfærdsmærkets tre produktmærker for henholdsvis hjerte 1, hjerte 2 og hjerte 3 er klar som produktstamdata således, at fødevareproducenter nemt kan indmelde og tydeliggøre dyrevelfærdsmærkede produkter. Dette betyder, at detailkæder, grossistled m.fl. kan se, hvilke produkter der bærer mærket/hjerterne.

Allerede med et hjerte er dyrevelfærden løftet over dansk lovgivning, og for hvert hjerte der tilføjes i mærket, bliver dyrevelfærden bedre. 

 Med 1 grønt hjerte er dyrevelfærden løftet over dansk lovgivning. Der er yderligere krav til staldforholdene. Dyrene får mere strøelse, mere plads og kortere transporttid til slagtning. Kyllingerne er af en langsommere voksende race, grisene halekuperes ikke, og kalven får en bedre start på livet.

Med 2 grønne hjerter er kravene fra hjerte 1 øget for at sikre endnu bedre dyrevelfærd. Her får dyrene endnu bedre plads og endnu mere strøelse. Kyllingerne kan have adgang til udeforhold, malkekøerne kommer på græs, og der er senere fravænning af pattegrisene.

Med 3 grønne hjerter er kravene fra hjerte 1 og 2 øget for at sikre meget bedre dyrevelfærd. Dyrene har meget mere plads. Kyllingerne kommer ud i det fri, kalve til kødproduktion kommer på græs med deres mor, pattegrisene fødes i udendørs hytter.

 

Spisestederne ønsker synlighed for Dyrevelfærdsmærket i grossist-webshops/indkøbssystemer

Indmelding af Dyrevelfærdsmærkede produkter for hjerte 1, 2 og 3 hjælper også grossister til at gøre mærket og produkterne synlige i de respektive webshops/indkøbssystemer. På denne måde kan vi hjælpe spisesteder, kantiner o.l. med nemt at finde produkter med bedre dyrevelfærd.

Læs mere om Dyrevelfærdsmærket

Gå til GS1Trade Sync

 

 

 

 

 

 

Se flere nyheder