Regionerne løfter logistikken til strategisk niveau

Regionerne løfter statistikkenHvis du har bare lidt erfaring med logistik, vil det være nemt at forestille dig, hvor gigantisk en opgave det er at køre en effektiv logistik i og mellem Danmarks hospitaler.

Derfor er der kommet en ny fælles regional strategi for forsyningslogistikken frem mod 2022.

Logistik med på råd

”Det vi har brug for, er et samlet strategisk overblik over vores logistik. Selvom vores logistik virker, og der hver dag kommer medicin, udstyr, senge osv. de rigtige steder hen, så kan vi helt sikkert gøre nogle ting smartere. Det kræver, at logistikken tages med på råd i flere beslutningsgange, også på øverste niveau. Vi er meget bevidste om det potentiale, der ligger i logistikken, både i form af effektivisering og kvalitet, ikke mindst for ”de sidste 50 meter” frem mod patienten”, fortæller Christina Carlsen, Teamleder i Danske Regioner om formålet med den nye strategi.

”Regionerne er allerede godt i gang, men strategien er ambitiøs, og det bliver et stort arbejde rundt om i regionerne og hospitalerne, hvor man er forskellige steder på rejsen. Det vil nogle steder kræve organisatoriske forandringer, men efter erfaringerne med indkøbsstrategien fra 2015, mener vi der er en modenhed i regionerne til at have et mere strategisk fokus på forsyningslogistik, og det er i forvejen et prioriteret fokusområde hos alle regioner”, forklarer Christina.

Hvad vil Regionerne opnå med logistikstrategien?

”Kort fortalt: Mest kvalitet og patientsikkerhed for borgernes skattepenge. Det kan vi opnå eksempelvis ved at blive stærkere til at indsamle valide, standardiserede data, som kan give os et oplyst grundlag at træffe beslutninger på baggrund af. Et strømlinet varesortiment står også højt på ønskelisten. Vi vil vide præcis, hvilke produkter vi har hvor – og hvor mange af dem. Vi er særligt ude efter at opbygge smarte processer, som gør, at personalet bl.a. ikke skal spilde tid på at lede efter udstyr. Strategien skal give sygeplejersker og andet sundhedspersonale mere tid til patienten”, fastslår Christina.

Kristian Taageby, konsulent i Danske Regioner, fremhæver sygehusbyggerierne som en stor mulighed for at udvikle logistikken og tænke strategisk:

”Sygehusdrift forudsætter større og større datamængder. Det er utroligt vigtigt, at disse data er detaljerede og valide, da hospitalerne kommer til at anvende dem i mange processer for at give patienter den bedste behandling. Eksempelvis er automatisering af processer en målsætning, og det nødvendiggør stor sikkerhed for, at data er af høj kvalitet. Derfor arbejder vi frem mod, at vores leverandører skal levere data gennem GDSN. Vi regner med at dette vil være del af regionernes udbud og kontrakter fra midten af 2019”.

Hvad betyder Regionernes strategi for leverandørerne?

Regionerne er en storkunde for mange leverandører og har som mål kontinuerligt at blive den bedst mulige samarbejdspartner:

”Med udgangspunkt i den nye strategi er der håb om, at regionerne vil nærme hinanden i deres krav til leverandørerne, bl.a. fordi vi kommer til at kende vores egne behov bedre. På den måde vil regionerne være en bedre kunde for leverandørerne, og det skulle gerne afspejle sig i bedre aftalevilkår. Faktisk gør det det nemmere for leverandørerne, når regionerne beder om, at informationsudveksling og mærkning sker på en ensartet måde, som følger de internationale standarder”, siger Christina og fortsætter:

”Det er vigtigt at forstå, at kvaliteten af et produkt ikke kun ligger i selve produktet, men også i de informationer vi får om produktet”.

Hvorfor er det vigtigt at bygge den nye strategi på globale standarder?

Sundhedssektoren er i sandhed en global sektor. Danske producenter af lægemidler og medicinsk udstyr eksporterer en meget stor andel af deres produktion, og mange af de produkter danske hospitaler anvender stammer fra andre lande. Derfor er danske hospitaler del af et stort globalt marked. For at få logistikken til at fungere bedst muligt over mange landegrænser, er det nødvendigt at anvende globale standarder.

”Regionerne følger trenden og anvender de mest anvendte standarder for logistik, og det er GS1 standarderne, ikke kun i sundhedssektoren, men også fx i detailhandelen og foodservice. Ved at anvende GS1 standarder efterspørger danske hospitaler de samme mærkninger og logistikmetoder som hospitaler i andre lande, hvilket gør det nemmere og billigere for producenter at mærke varer ensartet til mange markeder”, fortæller Kristian.

Hvorfor har Regionerne hentet inspiration til strategien fra andre sektorer?

Logistikprocesser har en høj grad af sammenlignelighed på tværs af sektorer, og Regionerne har skævet til logistik-setups i detailhandlen:

”Detailhandelen har i mange år haft strategisk fokus på forsyningslogistik. Det kommer fx til udtryk i, at logistik er repræsenteret i direktionen i danske supermarkedskæder. De har også i mange år haft logistikvilkår med i kontraktforhandlinger, både for produktdata og mærkning af alle produktniveauer. Det har været både en inspiration og motivation. Vi er sikre på, at vi med strategien har skitseret en udviklingsvej, som der er opbakning til, for den er blevet til i et konstruktivt samarbejde med eksperter og beslutningstagere i regionerne slutter Christina.

”Faktaboks”

Regionernes forsyningslogistikstrategi:

  • Er en viderebygning på regionernes indkøbsstrategi
  • Skal sikre bedre samtænkning i mellem indkøb og logistik, der tilsammen udgør hospitalernes forsyningskæde
  • Består af otte strategiske målsætninger, som bl.a. indeholder standardisering og brug af ny teknologi og data
  • Blev vedtaget af Danske Regioners bestyrelse i september 2017
    Vil du vide mere om strategien? Besøg http://www.regioner.dk/

 

Se flere nyheder