RFID: Den nye ”trendsætter” i tekstil- og modeindustrien?

Couple shopping apparelRFID-teknologiens indmarch i tekstil- og modeindustrien har efterhånden strakt sig over 10-12 år, men udbredelsen har fået fart på. Og tallene er begyndt at tale for sig selv, med forbedringer i alt fra lagerstyring til kundetilfredshed; hvilket alt sammen tydeligt kan ses på bundlinjen.

Et fundament for omnichannel

Dr. Bill Hardgrave fra Auburn University, en af de førende eksperter på omnichannel-området, fremførte i sit oplæg ved RFID Journal LIVE! Europe konferencen i november 2016, at grundstenen i en omnichannel altid vil være nøjagtig lagerstyring, også på butiksniveau. Ydermere fastslår han, at for at opnå en tilstrækkelig høj nøjagtighed vil implementering af RFID være nødvendig for de fleste.

RFID og nøjagtigt lageroverblik går hånd i hånd

Denne kobling af RFID og kontrol med lagerbeholdning understøttes af det amerikanske konsulentfirma Kurt Salmon. I oktober 2016 udgav de en rapport om RFID i tekstil- og modeindustrien, baseret på en undersøgelse af 60 virksomheder (RFID in Retail Survey, 2016). Undersøgelsen fandt, at andelen af virksomheder, som enten har implementeret RFID eller er i færd med det, er steget fra 34 % i 2014 til 73 % i 2016  – altså mere end en fordobling. Dertil kommer, at kun 2 % af de adspurgte direkte betvivlede, hvorvidt RFID overhovedet kan betale sig.

Resultaterne taler for sig selv – og i RFID’s favør

Det øgede fokus på RFID i detailhandlen er langt fra uden grund, som Kurt Salmons rapport også viser. Forbedringerne som følge af implementering af RFID spænder over en række KPI’er, udover Inventory Accuracy, og er ganske imponerede.

RFID’s potentiale kan mærkes på ROI-udregningen

RFID-teknologiens evne til at forbedre detailhandlens lagerstyring anses også af Mark Roberti, grundlægger af RFIDJournal.com, som værende en af de absolutte fordele for tekstil- og modeindustrien. At der ikke blot er tale om teori ses i Kurt Salmon-rapportens undersøgelse af hvilke parametre, virksomheder fokuserer på i deres vurdering af RFID-implementerings ROI. Her rangerer forbedret lagerstyring klart i top med hele 93 %, mens Store out of stock og Inventory buffer også er i fokus.

Gode tal giver danskere blod på tanden

”Det, der imponerer os, er, at vi nu ser dokumenteret, ikke bare de direkte fordele af RFID – bl.a. et drastisk forbedret lageroverblik – men også de afledte fordele, som fx mere salg. Derfor undrer det os ikke, at vi både i udlandet og herhjemme ser et stigende fokus på RFID i tekstil- og modeindustrien. Og som en medlemsorganisation ser vi i GS1 det naturligvis som vores opgave at informere de danske virksomheder om denne udvikling og give sparring til dem, der ønsker at komme i gang med RFID”, kommenterer Mads Kibsgaard, Supply Chain Specialist i GS1 Denmark.

Vil du vide mere?

Kontakt Mads Kibsgaard, Supply Chain Specialist i GS1 Denmark på telefon 39 16 90 08 eller mki@gs1.dk - eller læs mere på www.gs1.dk/rfid

 

 

Se flere nyheder