Simplere regler for hvornår der skal ændres GTIN-varenummer på produkter

Den 30. juni bliver antallet af regler reduceret fra 46 til 10. Målet er at gøre det lettere for alle brugere af GS1 Standarder.

Hvorfor er standarden blevet ændret?
”GS1 Global har iværksat disse ændringer for at gøre det lettere for alle medlemsvirksomheder. Hidtil har reglerne været noget komplicerede og der var forskellige tolkningsmuligheder. I denne revision har man fjernet regler, der ikke krævede et nyt GTIN. Desuden har man grupperet regler, der minder om hinanden. Og ikke mindst har man arbejde på at gøre sprog og forklaringer meget lettere tilgængeligt”, forklarer Jane Wulff, Head of Standards and Implementation i GS1 Denmark.

Hvad betyder ændringen for din virksomhed?
”Der er ikke nogen ændringer i logikken bag tildelingen – der er tale om en strømlining”, fortæller Jane. ”Derfor behøver virksomheder ikke revurdere de GTINs, der allerede er tildelt produkter. Men fremadrettet bør vurdering og tildeling af GTINs ske på baggrund af de ti nye grundregler”.

”Det er også stadigt sådan, at lokale love skal overholdes før GS1-regler. Vi anbefaler derfor, som hidtil, vores medlemmer at orientere sig om love på lokale markeder”, pointerer Jane.

Der er ikke ændret i reglerne for tildeling af GTINs i sundhedssektoren.

Mindst et af følgende tre principper skal være i spil før et GTIN skal ændres:

De ti nye grundregler i overskrifter: Der skal ændres GTIN hvis…

  1. Du ændrer funktionalitet eller opskrift, fx ingredienser
  2. Du ændrer nettoindhold
  3. Du ændrer dimensioner eller bruttovægt med mere end 20%
  4. Du tilføjer eller fjerner certificeringsmærke, fx kosher eller CE
  5. Du ændrer primærbrand, dvs. det brand som forbrugeren kender
  6. Der er tale om et tidsbundet eller promotion-produkt
  7. Du ændrer antallet af enheder i pakken/kassen
  8. Du ændrer en prædefineret kombination, fx i en pakning af to eller flere forbrugerenheder der kombineres og sælges som én forbrugerenhed
  9. Du ændrer i en pris, der er trykt på emballagen
  10. Du introducerer et helt nyt produkt.

Vil du vide mere?

Fra d. 30. juni kan du se de simplificerede GTIN-tildelingsregler, inkl. eksempler på situationer, der kræver ændring af GTIN her

Kontakt Marie Madvig Holm, GS1 Denmark, på telefon 39 27 85 27 eller mho@gs1.dk

 

Se flere nyheder