Slut med at genbruge stregkoder

Slut med genbrug af stregkoderDine pastaskruer gik ud af produktion for 5 år siden. Til gengæld har du opfundet noget nyt: Pasta-møtrikker, og de skal naturligvis have et varenummer og en stregkode. Men må du genbruge pastaskruernes GTIN-varenummer, altså det nummer der findes i stregkoden?

Ændringer på vej

Indtil december 2018 er svaret ”ja”, for den nuværende regel er, at man i Danmark må genbruge GTIN-varenumre efter 5 år, hvilket svarer til bogføringsloven.

Men fra december 2018 er det slut. Herefter må man ikke genbruge nummeret til et andet produkt.

Hvorfor nu denne ændring?

Farlige forvekslinger

I flere år har det været forbudt at genbruge identifikationsnumre for produkter, der anvendes i sundhedssektoren.

”Årsagen er bl.a., at de identifikationsnumre der findes i patientjournaler ikke må kunne misforstås: Hvis der står, at et lægemiddel med et bestemt id-nummer er blevet anvendt til en specifik patient i 2010, så må det nummer aldrig kunne komme til at henvise til andre lægemidler, heller ikke selvom der går 20 år eller mere”, forklarer Jane Wulff, Head of Standards i GS1 Denmark, som er den organisation der administrerer det globale GTIN-varenummersystem.

Nøglen til dit produkt

Det kommende forbud mod genanvendelse gælder alle produkttyper. For selvom konsekvensen af at et garnnøgle forveksles med en leverpostej sjældent har fatale konsekvenser, skal forvekslingen alligevel undgås:

”Vi lever i en mere og mere digital verden, og korrekte informationer om produkter er altafgørende for både samhandelspartnere og forbrugere. GTIN-varenummeret er en nøgle til databaser, hvor der findes vigtig information om et produkt – så nøglen skal jo lukke op for den rigtige information, billeder osv. Med den vedtagne ændring styrker vi simpelthen unikheden af GS1 standarden”, fortæller Jane.

Husk også, at du heller ikke må genbruge stregkoder på kolli.

Hvad skal du gøre?

Tildeling af GTIN-varenumre styres forskelligt ude i virksomhederne.

”Vi anbefaler, at I tjekker, at jeres system er sat op til at forhindre, at stregkode-numre kan genbruges. Ring gerne og få en snak med os”, opfordrer Jane.

Skal du bruge unikke stregkodenumre?

Kun med GS1 er du sikker på, at dine produkter har et stregkodenummer, der er unikt i hele verden. Få dem i vores webshop: www.gs1.dk/webshop

 

Se flere nyheder