Stamdata i sundhedens tjeneste

Som klinisk diætist på Herlev Hospital oplever Katrine Martins dagligt, hvor vigtigt det er, at både hun og patienter har nem adgang til korrekte oplysninger om indholdet af fødevarer.

Stamdata med konsekvenser

For Katrine Martins er omdrejningspunktet de enkelte patienters kostbehov, uanset om deres problemer skyldes en allergi, sygdom eller andet.

Når Katrine møder en patient første gang, sker det oftest efter henvisning fra afdelingens læger eller sygeplejersker. De kan fx have observeret vægttab eller forhøjede værdier af Kalium grundet nyresygdom. Det er derefter Katrines opgave gennem samtale at lægge en kostplan for patienten, eller vejlede i hvilke typer fødevarer der kun må spises i begrænset mængde eller helt undgås. I nogle tilfælde lægges der også en kostplan, som patienten bør overholde efter hospitalsopholdet.

”Det kan være rigtig svært for patienten. Mange har aldrig læst en varedeklaration før, og nu kan det have store konsekvenser for deres helbred ikke at kunne det”, fortæller Katrine. ”Derfor bruger vi megen tid på at klæde patienten på til selv at kunne finde de rigtige fødevarer, både i butikker og på nettet. Hvad enten de skal være opmærksomme på et allergen, saltindhold eller noget andet.”

Pålæg er ikke bare pålæg

På hospitalet findes flere standardkostplaner, bl.a. med forskelligt næringsindhold. Hvis disse ikke opfylder den konkrete patients behov, skal Katrine sammenstykke kostplaner til brug i køkkenet. Til det formål har hun dagligt brug for at kunne tjekke en specifik fødevares nøjagtige indhold.

”For eksempel er pålæg jo ikke bare pålæg. Når jeg skal stå inde for at anbefale en patient et produkt, er det naturligvis altafgørende, at jeg kan finde alle de nødvendige oplysninger digitalt. Det er jo ikke en holdbar løsning, at vi på hospitalet skal have vareprøver stående og tjekke emballagen. Desuden ændrer producenterne løbende deres opskrifter, så en digitalisering er altafgørende for, at vi hele tiden er up-to-date. Det ville være meget bedre, hvis alle oplysninger var tilgængelige i en database – også for producenterne. Hvis der var gennemsigtighed i data kunne vi rådgive mere specifikt”, mener Katrine.

Én database ville gøre livet nemmere – og sikrere

I dag har Katrine adgang til flere kostberegningssystemer. ”De har hver deres forcer og mangler, og det er upraktisk at skulle slå op forskellige steder for at opnå et samlet billede. Desuden er vi ikke sikre på, at data er opdaterede”, fortæller Katrine. ”Den optimale løsning ville være at søge i én database – gerne fra en app – og samtidig være sikker på, at ingredienslister, tilsætningsstoffer, allergenoplysninger osv. er korrekte og opdaterede. I sidste ende ville det også hjælpe patienterne, hvis de efter udskrivning havde adgang til dette. Som det er nu, finder patienter desværre mange forkerte fødevareinformationer på nettet. Det skaber angst for at komme til at spise noget forkert, en angst vi kunne undgå.”

Hos Anova Data har man udviklet et system, der anvendes i halvdelen af danske storkøkkener til bl.a. kostplanlægning og varedeklarationer. Basis er producenternes egne informationer i GS1Trade Sync, som tilpasses til brug i Master Cater Systemet:

”Udover de problematikker som Katrine beskriver som diætist, stiller også mærkningslovgivningen nye krav til datakvalitet for de af vores kunder, som producerer ’mad til mange’, såsom patienter, hjemmeboende ældre eller dagligvarehandlen. Det kræves nu, at man mærker maden korrekt inden den forlader køkkenet. Denne mulighed fordrer, at køkkenerne får korrekte informationer fra producenterne, hvorfor det har stor betydning, at data er valide og lettilgængelige. For at kunne håndtere de mange forskellige fødevarer som dagligt anvendes i et storkøkken er det essentielt at have informationerne samlet i ét elektronisk system,” fortæller Carsten Køster, medejer af Anova Data.

GS1Trade Sync gør stamdata fra bl.a. fødevareleverandører tilgængelige for handel og foodservicekunder. Gennem GS1Trade Sync har fødevareleverandører mulighed for at levere stamdata til danske hospitaler, plejehjem og institutioner. Det sker gennem leverandører af kostberegningssystemer, som fx Anova Data, der også er medlemmer af GS1Trade Sync, og derfor kan gøre brug af de valide og opdaterede stamdata.

Læs om GS1Trade Sync her:

 

Se flere nyheder