Stamdataprofil Kristian Andreasen, Adm. direktør i Just Drinks

Stamdataprofil Kristian Andreasen

Gennem de sidste 10 år har stamdata spillet en stor rolle i Kristian Andreasens job, både på leverandør-og handelssiden. Hvilken udvikling har han set i betydningen og håndteringen af stamdata? Og hvad tør han håbe, at fremtiden byder på?

Hvad er det største problem med stamdata?

”Man har stillet sig tilfreds med, at produkterne når ud i butikken. Det er immervæk også centralt, men man har lukket øjnene for, at quick-fixes på stamdatamangler gør, at man aldrig får ryddet op i data: Manglerne består tilbage i forsyningskæden, når man fixer dem lokalt og ikke melder tilbage til eksempelvis leverandøren, at han har indmeldt forkerte eller mangelfulde data”.

”Et meget konkret gennemgående problem er manglen på entydige, forståelige definitioner af, hvad et givet datafelt skal indeholde. Dette kan fx forårsage, at der kommer meget underlige tekster ud på en hyldeforkant, eller at der bliver bestilt forkert transport.

Hvor er udfordringerne i samarbejdet om stamdata mellem leverandører og handel?

”For mange forskellige datakrav fra kunde til kunde, og for mange it-systemer, der ikke taler sammen. Nogle leverandører kunne også være bedre til at indmelde korrekte data – men en stor del af dette problem er, at leverandøren sjældent får feedback, så han kan lære til næste gang. Det ville i øvrigt både lette arbejdet og virke motiverende, hvis man kunne blive enige om et mere begrænset og konkret sæt krævede stamdata – der bliver bedt om rigtig meget, men bliver data brugt?”

Hvilken udvikling har du set gennem årene?

”Der er ingen tvivl om, at den generelle it-udvikling har haft stor betydning for stamdata. For eksempel har automatiseringen af lagre og transportplanlægning gjort, at der nu efterspørges flere stamdata og at vigtigheden af, at der er korrekte data, er øget. Ellers kan lagrene ikke opereres optimalt, og man kan ikke bestille det rigtige antal lastbiler, når produkterne skal afhentes. Man kan sige, at vores afhængighed af stamdata er steget. Den går ikke længere at fikse problemer ved lige at ringe eller sende en mail – data skal findes i it-systemer”.

”Mange steder håndteres stamdata af forskellige afdelinger, men jeg ser en udvikling henimod, at man flere og flere steder centraliserer håndteringen af stamdata i en dedikeret afdeling. Fordelen er, at det kan give ensartethed i oprettelser. Til gengæld kan det dybdegående produktkendskab, som kategorien eller leverandøren har, gå tabt. Og det kan resultere i misvisende udfyldninger af datafelter, hvis man ikke er helt inde i det produkt, man er ved at oprette”.

Hvad er din drøm for stamdata i fremtiden?

”Min drøm er, at jeg kan oprette stamdata til alle mine kunder i ét system, et system jeg har webadgang til og hvor jeg skal indmelde produktbilleder og -data i veldefinerede felter, så der ikke er tvivl om, hvad data betyder. Der skal være fokus på, at man kan lægge gode tekster ind, som kan nå helt ud på hyldeforkanten og giver mening for forbrugeren”.

Hvilken rolle har en organisation som GS1?

”Det er nødvendigt med en neutral spiller som GS1, der kan facilitere og drive udviklingen henimod at skabe ét system for indmeldelse af stamdata samt en ensretning af stamdatakrav. Dermed leverer leverandørerne ikke for få oplysninger og skal heller ikke spilde tid med at indmelde data, som ingen bruger”.

Om Kristian Andreasen

Kristian har i 2½ år haft ansvaret for Just Drinks, et selskab i HJ Group. Just Drink distribuerer en række spiritusmærker i premium-klassen i Danmark, bl.a. Jack Daniel’s, Grand Marnier og Appleton Estate. Hermed sidder Kristian nu på leverandørsiden af bordet, men har tidligere arbejdet for Foodservice DK og Supergros.

Det hjælper GS1Trade Sync dig med...

Ved at lægge jeres produktstamdata og -fotos i GS1Trade Sync opnår I, at jeres data er tilgængelige for jeres handelspartnere, når de har brug for det. Det skaber værdi til hele værdikæden. GS1Trade Sync optimerer processen omkring dataudveksling med handelspartnere, fordi data kun skal angives et sted. I servicen er der en række indbyggede valideringer, der er med til at sikre en høj kvalitet af data, samt at de mest relevante oplysninger altid er angivet for det enkelte produkt.

Læs mere på www.gs1.dk/gs1tradesync

 

Se flere nyheder