Stregkodemyter: Kan du se på stregkoden, hvor et produkt kommer fra?

Stregkodemyter

Under stregkoden på de varer, du køber, står der en række tal - men hvad betyder de?

Ikke nødvendigvis produktionsland

Tallene under stregkoden udgør produktets GTIN-varenummer, dvs. det nummer der identificerer produktet unikt i hele verden. De første tal i nummeret angiver, hvilken lokal GS1-organisation, der har tildelt nummeret – fx begynder numre uddelt af GS1 Denmark med 57.

Derfor kalder nogle cifrene for en "landekode". Men tallet siger altså ikke nødvendigvis noget om, hvilket land produktet er fremstillet i:

For eksempel kan en dansk virksomhed jo godt få produceret sine produkter i et andet land. I sådan et tilfælde vil det være virksomhedens danske GS1-nummer, der kommer på produktet.

  • Stregkoden på vinflasken begynder med 84 – hvilket land er nummeret så fra? Find svaret her.

Unik identifikation er ret praktisk

Organisationen GS1 står bag de kendte stregkoder på bl.a. varer i supermarkedet og medicinpakninger. I virkeligheden er det ikke kun stregkoden, vi leverer, men også det tal, der er indkodet i stregkoden.

Og det er tallet – de 13 cifre – der er det helt særlige, for det er dem der gør, at et produkt er identificeret helt unikt i hele verden.

Det er ret praktisk, at et produkt kan scannes og identificeres unikt. På den måde bliver en tube tandpasta ikke forvekslet med en flaske ketchup - uanset hvor i verden, den bliver scannet. Og man kommer ikke til at bestille ti paller af noget, som man egentlig kun skulle bestille ti kasser af.

Derfor er det nødvendigt at have en organisation som GS1 til at tildele numre og holde styr på, at de ikke udleveres til flere virksomheder.

  • Hvor mon produkter, der begynder med 37, er blevet uddelt? Find svaret her.

Er der numre nok til alle?

Med det kæmpe og stadig voksende antal produkter, der findes på verdens markeder, løber GS1 så ikke tør for stregkodenumre?

Svaret er heldigvis nej. Vi har – i meget runde tal – 10 milliarder identifikationsnumre at dele ud af. I tillæg til disse numre, som GS1 Denmark kan uddele, kommer så dem, de over 110 andre GS1-lande kan uddele. Alt i alt er der altså ikke nogen risiko for, at GS1 pludselig ikke længere kan garantere unik identifikation til verdens virksomheder.

 

Se flere nyheder